พนักงานบัญชี 2 ตำแหน่ง

Jobschiangrai

อำเภอ เมืองเชียงราย

20,000 บาท

  • บันทึกบัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย
  • จัดทำใบแจ้งหนี้/วางบิล/รับเช็ค
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครงาน

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี 

สถานที่ทำงาน : เมืองเชียงราย - ท่าขี้เหล็ก

จังหวัด : เชียงราย

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 20,000 บาท

ลักษณะงาน : งานประจำ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

เพศ : ไม่ระบุเพศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- บันทึกบัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย

- จัดทำใบแจ้งหนี้/วางบิล/รับเช็ค

- ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

- จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 

- อายุ 25 - 35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี คณะการบัญชี หรือสาขาการเงิน หรืออื่นๆ ที่เกียวข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี 

- บุคลิกภาพดี และสามารถสื่อสารได้ดี

- ทำงานร่วมกับทีมได้ มีความรับผิดชอบสูง

- มีความรู้เกี่ยวกับ Microsoft office และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

- สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมที่จะพัฒนา

- มีความขยัน อดทน รับแรงกดดันได้ดี ตรงต่อเวลา

*** ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ***

อัตราค่าจ้าง: 20,000 บาท

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image