รับสมัครผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/ซ่อมบำรุง(เชียงราย)

Jobschiangrai

อำเภอ เวียงชัย

ตามตกลง

  • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเครืองกล
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางค์ รับสมัครผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/ซ่อมบำรุง(เชียงราย) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.อายุ 35 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเครืองกล
3.มีทักษะการเป็นผู้นำสูง
4.มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
5.เขียนโปรแกรม Solid work , Auto Cad ได้
6.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่่างดี
7.มีทักษะในการบริหารงาน บริหารบุคคลากร รวมถึงมีการจัดการที่ดี
8.สามารถปฏิบัติงานที่ อ.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงรายได้

รายละเอียดงาน
บริหารงานด้านเครื่องจักร / งานซ่อมบำรุง / งานป้องกัน
และงานนวัตกรรมใหม่ รวมถึงอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.โบนัสตามผลประกอบการ
3.ปรับค่าจ้างประจำปี
4.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
5.ตรวจสุขภาพประจำปี
6.ทุนการศึกษาบุตร
7.อบรม/สัมมนา
8.ยูนิฟอร์ม
9.เบี้ยขยัน
10.เงินช่วยเหลือสมรส/ฌาปณกิจ
11.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
12.ซื้อผลิตภัณฑ์ราคาพนักงาน

วิธีการสมัคร
คุณฤทัยรัตน์ ,คุณพรชัย
บริษัท มิลลิเมด จำกัด
193 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์
Pak Khlong Bang Pla Kot Phra Samut Chedi Samut Prakan 10290
เบอร์โทรศัพท์ : 02-945-9555, 02-461-1234, 02-461-1133
Fax : 02-461-1923
Website : www.millimedthailand.com

อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เวียงชัย

Sidebar Banner Image