รับสมัครช่างเทคนิค (จังหวัดเชียงราย)

Jobschiangrai

อำเภอ เมืองเชียงราย

12,182+ค่าประสบการณ์ 1,000+เบี้ยขยัน 300

  • เพศชายอายุระหว่าง 20 – 35 ปีบริบูรณ์
  • สัญชาติไทย
  • คุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวส สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง เทคนิคคอมพิวเตอร์
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด บริการรับเหมา ติดตั้ง ตรวจแก้ บำรุงรักษา อุปกรณ์ สื่อสาร โทรคมนาคม และ คอมพิวเตอร์ รับสมัครช่างเทคนิค (จังหวัดเชียงราย) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชายอายุระหว่าง 20 – 35 ปีบริบูรณ์
2.สัญชาติไทย
3.มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด
4.คุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวส สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง เทคนิคคอมพิวเตอร์
5.ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่ และมีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เล่นการพนัน
6.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
7.ไม่เคยกระทำผิดและต้องคำพิพากษาให้ลงโทษถึงจำคุกเว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ อีกทั้งไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากงาน อันเกิดจากเหตุที่ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
8.มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรงติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด
9.ไม่เป็นโรคตาบอดสี
10.พร้อมเริ่มปฏิบัติงานได้ทันทีในเดือน ตุลาคม

รายละเอียดงาน
งานติดตั้งบำรุงรักษาตรวจแก้ ADSL และ Fiber 2 u และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
- ทำงานดี ไม่ขาด ลา มาสาย มีเบี้ยขยัน
- เงินพิเศษ ค่าประกันผลงานเมื่อทำงานได้ตามเป้าหมาย
- ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
- วันหยุดตามประเพณี,วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ประกันสังคม, กองทุนชดเชย
- สอบสัมภาษณ์ผ่านสามารถเริ่มงานได้ทันที

วิธีการสมัคร
คุณสุดารัตน์
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
โทรศัพท์ : 02-575-7783
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : http://www.tot-os.co.th

อัตราค่าจ้าง: 12,182+ค่าประสบการณ์ 1,000+เบี้ยขยัน 300

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image