รับสมัครหัวหน้าส่วนคลังสินค้า

Jobschiangrai

อำเภอ เมืองเชียงราย

25,000บาทต่อเดือน

  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ รด ปี 3)
  • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าไม่ต่้ำกว่า 5 ปี
บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จำกัด ขายสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ รับสมัครรับสมัครพนักงานสินเชื่อ (แม่ลาว) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ รด ปี 3)
3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าไม่ต่้ำกว่า 5 ปี

สวัสดิการ
- ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
- ช่วยเหลือการสมรส
- ช่วยเหลืองานฌาปณกิจ
- ประกันชีวิต
- ค่ารักษาพยาบาล
- เครื่องแบบพนักงาน
- เงินสะสม
- ท่องเที่ยว

วิธีการสมัคร
คุณรุ่งติพร เหมยคำ
บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จำกัด
111 ม.25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-153-311 ต่อ 139
อีเมล : [email protected] 

อัตราค่าจ้าง: 25,000บาทต่อเดือน

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image