รับสมัครสัตวบาล

Jobschiangrai

อำเภอ เวียงชัย

ตามโครงสร้างบริษัท

  • เพศ ชาย
  • อายุ 23-35 ปี
  • ปริญญาตรี / หรือสูงกว่า ( สาขาสัตว์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง )
บริษัท อูรมัต จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากข้าว ได้ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี และได้ก่อตั้งบริษัทในเครือซึ่งล้วนเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดสารพิษทั้งสิ้น รับสมัครสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศ ชาย
2.อายุ 23-35 ปี
3.ปริญญาตรี / หรือสูงกว่า ( สาขาสัตว์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง )
4.สามารถทำงานในที่ประจำได้

รายละเอียดงาน
1. ดูแลโรงเรียนความสะอาดของเล้าไก่ไข่
2. แก้ไขปัญหาด้านโภชนาการอาหารไก่ไข่
3. ควบคุมเกษตรกรที่รับผิดชอบให้ผลผลิต % Yield ของไข่ ไม่ให้ต่ำกว่า 70 % และพัฒนาให้ % Yield เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4. ส่ง Swab ไข้หวัดนก ทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง
5. ส่งตรวจทุกรายการที่เกี่ยวข้องเช่น ผลซาโมเนล่า,ไข้หวัดนก,ศ่งซากสัตว์ให่กรมปศุสัตว์ ทุก 4 เดือน
6. จัดทำระบบเอกสาร ICS ตามข้อกำหนดมาตารฐานเกษตรอินทรีย์
7. ติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมบัญทึกรายงานการตรวจฟาร์ม
8. ดูแลความสะอาดของสำนักงานและเครื่องใช้สำนักงาน
9. ทำหน้าที่เบิกควบคุมสต๊อกอาหารคงเหลือ - เบิกจ่ายให้กับเกษตรกร
10. ทำหน้าที่ รับซื้อไข่ไก่จากเกษตรที่มาส่ง ตรวจเช็คจำนวนไข่ทุกแผง และเช็คการวางแผงไข่ให้ตรง กรณีวางซ้อนกันเพื่อป้องกันไข่แตก
กรณีเกษตรกรนำไข่ส่งไม่ครบให้แจ้งเกษตรกรรับทราบ
11. ดำเนินการดูแลควบคุมการเลี้ยงไก่ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์

สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม
- ค่าล่วงเวลา(บางตำแหน่ง)
- เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
- ปรับเงินประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ของขวัญวันเกิด 500 บาท
- งานเลี้ยงสังสรรค์
- อายุงานครบ 3ปีลาพักร้อนได้สูงสุด12วัน/ปี
- ลากิจโดยได้รับค่าจ้าง3 วัน/ปี
- เงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่นงานสมรส,งานบวช
- วันหยุดประจำปี 13 วันขึ้นไป/ปี

วิธีการสมัคร
คุณนัยนา Urmatt Group.
1000/30 อาคารพีบี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-713-0214-15 ต่อ123
อีเมล : [email protected]
แฟกซ์ : 02-713-0243
เว็บไซต์ : www.urmatt.com

อัตราค่าจ้าง: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เวียงชัย

Sidebar Banner Image