รับสมัครเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA

Jobschiangrai

อำเภอ เมืองเชียงราย

ตามตกลง

  • อายุ 23-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรเชิงท่องเที่ยวและแปรรูปวัตถุดิบ โดยนำผลผลิตภายในไร่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.อายุ 23-35 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
6.มีความรู้ด้านระบบคุณภาพอาหารโรงงาน ได้แก่ GMP , HACCP หรือ ISO22000

รายละเอียดงาน
1.วางแผนงานของโครงการ รวมถึง เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ควบคุม
การทำงานร่วมกับโครงการอื่นๆ
2.จัดทำคู่มือและดูแลงานด้านระบบคุณภาพ GMP , HACCP , ISO22000
ฮาลาล และอื่นๆ
3.พิจารณาปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าและชี้แจงการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ลูกค้า
มั่นใจในผลิตภัณฑ์
4.การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร , การต่ออายุใบ รง.4
จากอุตสาหกรรมจังหวัดของโรงงาน
5.ประสานงานในการยื่นขอใบรับรองพืชออแกนิค กับกรมวิชาการเกษตร และ
ใบรับรองจากหน่วยงานเอกชนเพื่อเพิ่มตลาดการส่งออกต่างประเทศ
6.ดำเนินการและจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐานใหม่ๆ ของ
ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม
3. บ้านพักพนักงานภายในไร่ (กรณีบ้านอยู่ไกล)
4. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือญาติพนักงานเสียชีวิต,กระเช้าเยี่ยมไข้, ช่วยเหลือเครื่องดื่มแต่งงาน
5. อื่นๆ

วิธีการเดินทาง
โดยรถส่วนตัว อยู่รินถนน สายเด่นห้า-ดงมะดะ ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ไปทางทิศตะวันตกเฉัยงใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร ใกล้วัดร่องขุ่น

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วิธีการสมัคร
แผนกบุคคล
บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
99 ม.1 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-160636-7 ต่อ 104
อีเมล : [email protected]
แฟกซ์ : 053-160-638
เว็บไซต์ : http://singhapark.com

อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image