เจ้าหน้าที่เกษตร (ภูมิทัศน์)

Jobschiangrai

อำเภอ เวียงชัย

ต่อรองได้

  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาออกแบบพืชสวนหรือภูมิทัศน์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดสวนหรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ในเรื่องการดูแลพืชพรรณ ไม้ดอก ไม้ประดับ
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่เกษตร (ภูมิทัศน์) จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาออกแบบพืชสวนหรือภูมิทัศน์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ด้านการจัดสวนหรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
3.มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ออกแบบภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม)
4.มีความรู้ในเรื่องการดูแลพืชพรรณ ไม้ดอก ไม้ประดับ
5.มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และตั้งใจทำงาน สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆได้

รายละเอียดงาน
1.วางแผนและออกแบบเกี่ยวกับงานจัดตกแต่งสวน หรือ ภูมิทัศน์ภายใน
2.ตรวจเช็คงานเกี่ยวกับสวน
3.ควบคุมดูแลงานจัดสวน และผู้ใต้บังคับบัญชา
4.งานอื่นๆทีด้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.โบนัสตามผลประกอบการ
3.ปรับค่าจ้างประจำปี
4.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
5.ตรวจสุขภาพประจำปี
6.ทุนการศึกษาบุตร
7.อบรม/สัมมนา
8.ยูนิฟอร์ม
9.เบี้ยขยัน
10.เงินช่วยเหลือสมรส/ฌาปณกิจ
11.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
12.ซื้อผลิตภัณฑ์ราคาพนักงาน

วิธีการสมัคร
คุณฤทัยรัตน์ ,คุณพรชัย
บริษัท มิลลิเมด จำกัด
193 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์
Pak Khlong Bang Pla Kot Phra Samut Chedi Samut Prakan 10290
เบอร์โทรศัพท์ : 02-945-9555, 02-461-1234, 02-461-1133
Fax : 02-461-1923
Website : www.millimedthailand.com

อัตราค่าจ้าง: ต่อรองได้

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เวียงชัย

Sidebar Banner Image