เจ้าหน้าที่ออกแบบ/Interior Designer

Jobschiangrai

อำเภอ เวียงชัย

ต่อรองได้

  • ปริญาตรี สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน, สถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานในหลายๆบทบาทและหน้าที่ได้ดี
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ออกแบบ/Interior Designer จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ปริญาตรี สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน, สถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
3.สามารถทำงานในหลายๆบทบาทและหน้าที่ได้ดี
4.มีความสามารถในการเขียนแบบได้หลากหลายสไตล์
5.สามารถใช้โปรแกรม 3dmax / Corona / V-ray หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
6.สามารถเขียนแบบ Auto cad, Sketchup,Photoshop,Shop Drawing และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดงาน
1.วางแผน ออกแบบ และดำเนินการ โครงการงานตกแต่งภายในแต่ละโครงการ
2.ขึ้นแบบ Drawing เป็นภาพ Perspective และนำเสนอแนวความคิดของดีไซน์ได้
3.จัดทำตารางงานออกแบบตกแต่งภายใน ตามเวลาที่เหมาะสม

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.โบนัสตามผลประกอบการ
3.ปรับค่าจ้างประจำปี
4.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
5.ตรวจสุขภาพประจำปี
6.ทุนการศึกษาบุตร
7.อบรม/สัมมนา
8.ยูนิฟอร์ม
9.เบี้ยขยัน
10.เงินช่วยเหลือสมรส/ฌาปณกิจ
11.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
12.ซื้อผลิตภัณฑ์ราคาพนักงาน

วิธีการสมัคร
คุณฤทัยรัตน์ ,คุณพรชัย
บริษัท มิลลิเมด จำกัด
193 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์
Pak Khlong Bang Pla Kot Phra Samut Chedi Samut Prakan 10290
เบอร์โทรศัพท์ : 02-945-9555, 02-461-1234, 02-461-1133
Fax : 02-461-1923
Website : www.millimedthailand.com

อัตราค่าจ้าง: ต่อรองได้

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เวียงชัย

Sidebar Banner Image