วิทยากรกระบวนการ (ประจำโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จังหวัดเชียงราย)

Jobschiangrai

อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

ตามตกลง

  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีความรู้ทางด้านเด็กและเยาวชน
  • สามารถให้คำปรึกษาได้
โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สินค้าแบรนด์ ดอยตุง เป็นผลพวงของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อฟื้นคืนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตผู้คนบนดอยตุง รับสมัครวิทยากรกระบวนการ (ประจำโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จังหวัดเชียงราย) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ปริญญาตรีทุกสาขา
2.มีความรู้ทางด้านเด็กและเยาวชน
3.สามารถให้คำปรึกษาได้
4.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
รายละเอียดงาน
1. ร่วมออกแบบกิจกรรมและสื่อพื้นฐาน (สันทนาการกิจกรรมย่อย)
2. นำกระบวนการกิจกรรมย่อยและหลัก
3. งานธุรการ เอกสารของกระบวนการกิจกรรม
4. ออกแบบกิจกรรมและสื่อพื้นฐาน/หลักตามหลักการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ได้กำหนดไว้
5. วางแผน ควบคุม คน เวลากับตารางกิจกรรม และเนื้อหาของกิจกรรม
6. บริหารจัดการกระบวนการในกิจกรรม/ค่าย

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- เบื้ยเลี้ยงเดินทางนอกเขตพื้นที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- ส่วนลดในการซื้อสินค้าดอยตุงและที่พัก
- Incentive
- เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
- ร่วมเรียนรู้งานพัฒนาสังคมที่ดอยตุง

วิธีการสมัคร
คุณศรัณย์ ลิ่วโรจน์สกุล
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ 920/4 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ : 086-378-4935
อีเมล : [email protected]
แฟกซ์ : 02-254-1665
เว็บไซต์ : www.maefahluang.org, www.doitung.org

อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

สถานที่ทำงาน: อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

Sidebar Banner Image