ครูสอนคอมพิวเตอร์

รร.เด็กดีพิทยาคม

อำเภอ เทิง

10,000-15,000

  • ครูสอนคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
3. ไม่จำกัดเพศ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และมีทักษะในจัดทำสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์/ เว๊ปไซส์
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทุ่มเทในการทำงาน
5. มีประสบการณ์สอนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  1  ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ใบ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1  รูป
- สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  1 ใบ
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   จำนวน  1  ใบ  (ถ้ามี)
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่   ฝ่ายธุรการโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม โทร. 053-795196   091-8580888

อัตราค่าจ้าง: 10,000-15,000

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เทิง

Sidebar Banner Image