ช่างยนต์ (ยาง)

บริษัท แสงไพบูลย์ เชียงราย จำกัด

อำเภอ เมืองเชียงราย

15000

  • เพศชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
  • ตั้งศูนย์รถและซ่อมช่วงล่างได้
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ประเมินคุณภาพยางรถยนต์มาก่อน อย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียดงาน
1.ตรวจสอบคุณภาพของยางรถยนต์ 2.เช็คระยะการใช้งานยางรถยนต์ 3.วิเคราะห์ ประเมิน ประสิทธิภาพการใช้งานของยางรถยนต์เพื่อการใช้งานอย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 4.อธิบายความรู้และให้คำแนะนำการติดตั้งยางที่เหมาะกับล้อมาตรฐานหรือมีการปรับแต่งพิเศษแก่ช่างยางยนต์ปฏิบัติการ 5.เช็คเครื่องช่วงล่างรถยนต์ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง: 15000

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image