เจ้าหน้าที่ออกแบบภายใน

บริษัท แสงไพบูลย์ เชียงราย จำกัด

อำเภอ เมืองเชียงราย

ต่อรองได้

  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - สาขาออกแบบภายใน สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ 3D Modeling Software Autocad Google Sketch Up Photoshop
รายละเอียดงาน
1. ออกแบบตกแต่งภายใน/ออกแบบโครงสร้าง ตกแต่ง (โปรแกรมสเก็ตอัพ) 2. เขียนแบบตกแต่งภายใน/เขียนแบบโครงสร้าง (โปรแกรมสเก็ตอัพ) 3.ทำพรีเซน RENDER SKETCH UP/Lumion 4. วัดพื้นที่หน้างานและประสานงานกับลูกค้า 5. ติดต่อประสานงานฝ่ายขายและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามความต้องการของลูกค้า 6. ออกแบบ เบื้องต้นตามที่ลูกค้าต้องการ 7.งานออกแบบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง: ต่อรองได้

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image