รับสมัครผู้จัดการฝ่ายขายงานขนส่งสินค้า

บริษัท แสงไพบูลย์ เชียงราย จำกัด

อำเภอ เมืองเชียงราย

ตามตกลง

  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ สามารถบริการจัดการทีมได้
บริษัท แสงไพบูลย์ เชียงราย จำกัด ก่อตั้งภายใต้ชื่อแสงไพบูลย์ ประกอบธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง และส่งออก วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ยาวนาน ในภาคเหนือ รับสมัครผู้จัดการฝ่ายขายงานขนส่งสินค้า จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงานระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ด้านการขายและการตลาด
3. มีประสบการณ์งานขายและการตลาด เกี่ยวกับธุรกิจ ขนส่ง(รถบรรทุก) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะด้านการสื่อสาร
5. มีความเป็นผู้นำ สามารถบริการจัดการทีมได้

รายละเอียดงาน
- วิเคราะห์ตลาด ลูกค้า และ วางแผนการขาย
- บริหารทีมขาย เพื่อให้สามารถทำยอดขายตามที่กำหนด และควบคุมตัวชี้วัดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด
- แสวงหาช่องทาง และโอกาสทางการขายใหม่ เพื่อหาลูกค้าใหม่ รักษากลุ่มลูกค้าเดิม และเพิ่มยอดขาย
- วางแผนและควบคุมการจัดกิจกรรมทางการตลาด โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
- ควบคุมคุณภาพในการดูแลและบริการลูกค้า ออกพบปะลูกค้า สอบถามปัญหา สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า สื่อสารให้ถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- ศึกษาแนวทางการขายของคู่แข่ง การตลาด โปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อพัฒนาการขาย
- ติดตามยอดลูกค้าคงค้าง และควบคุมการชำระเงินให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด
- ตรวจสอบความถูกต้อง ของรายงานการขายประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี นำเสนอผู้บริหาร
- วางแผนการทำงานของแผนกขาย ร่วมกับแผนกอื่นๆ
ติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้ในการเสนอบริการขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายในการขายแต่ละเดือน
- มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ด้วยความจริงใจอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
- ทำรายงานการพบลูกค้า ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี อื่นๆ
- ดูแลประสานงานกับลูกค้าก่อนและหลังการขาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
- ประกันสังคม 
- ชุดฟอร์ม
- Incentive(แผนกขาย)
- เงินช่วยเหลือครอบครับ
- อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน 
- งานสังสรรค์ประจำปี 
- เงินกู้สวัสดิการพนักงาน

วิธีการสมัคร
คุณชนะ
บริษัท แสงไพบูลย์เชียงราย จำกัด
145 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน
San Sai Mueang Chiang Rai Chiang Rai 57000
Tel. : 093-130-2570 หรือ 053-910-700
Website : www.sangpaibul.com
Line ID: tow4249

อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image