รับสมัครนิติกร

Jobschiangrai

อำเภอ เมืองเชียงราย

18,000-25,000 บาท

  • ปริญญาตรี ด้านกฎหมาย หรือ นิติศาสตร์
  • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและ Microsoft office ได้ดี
  • รักษาความลับของบริษัทและงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
บริษัท ไทย เฮมพ์ เวลเนส จำกัด เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสารสกัด CBD จากกัญชง รับสมัครนิติกร จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- อายุ ไม่ระบุ (พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ)
- ปริญญาตรี ด้านกฎหมาย หรือ นิติศาสตร์ (ถ้ามีวุฒิเนติบัณฑิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและ Microsoft office ได้ดี
- รักษาความลับของบริษัทและงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในเกณฑ์ดี
- สามารถทำงานบริหารจัดการและจัดลำดับงานตามความเหมาะสม

รายละเอียดงาน
- ยกร่าง/ตรวจสอบ/วางโครงสร้าง และให้ความเห็นเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา รวมทั้งประกาศคำสั่งประเภทต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น สัญญาระหว่างบริษัทคู่ค้าต่างๆ (ทั้งในไทย และต่างประเทศ)
- ติดตามผลการปฏิบัติตามสัญญา
- เข้าร่วมการประชุม/เจรจาต่อรองเงื่อนไขของนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เช่น เจรจาต่อรองและไกล่เกลี่ยกับคู่กรณี
- ดูแลงานเอกสารฝ่ายบุคคลและสัญญาต่าง ๆ เช่น สัญญาจ้างพนักงานในบริษัทฯ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ติดต่อ
คุณวราภรณ์
บริษัท ไทย เฮมพ์ เวลเนส จำกัด
555/2 หมู่ 18 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 097-991-5976

อัตราค่าจ้าง: 18,000-25,000 บาท

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image