รับสมัครผู้จัดการฝ่ายขายงานบริการขนส่งสินค้า

บริษัท แสงไพบูลย์ เชียงราย จำกัด

อำเภอ เมืองเชียงราย

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

  • เพศ : ชาย , หญิง
  • อายุ: 30 - 40 ปี
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา โลจิสติกส์ การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท แสงไพบูลย์ เชียงราย จำกัด ก่อตั้งภายใต้ชื่อแสงไพบูลย์ ประกอบธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง และส่งออก วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ยาวนาน ในภาคเหนือ รับสมัครผู้จัดการฝ่ายขายงานบริการขนส่งสินค้า จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศ : ชาย , หญิง
2.อายุ: 30 - 40 ปี
3.ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา โลจิสติกส์ การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.ประสบการณ์ทำงานระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 5ิ ปีขึ้นไป ด้านการขายและการตลาด
5.มีประสบการณ์งานขายและการตลาด เกี่ยวกับธุรกิจ ขนส่ง(รถบรรทุก) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีทักษะด้านการสื่อสาร
7.มีความเป็นผู้นำ สามารถบริการจัดการทีมได้

รายละเอียดงาน
- วิเคราะห์ตลาด ลูกค้า และ วางแผนการขาย
- บริหารทีมขาย เพื่อให้สามารถทำยอดขายตามที่กำหนด และควบคุมตัวชี้วัดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด
- แสวงหาช่องทาง และโอกาสทางการขายใหม่ เพื่อหาลูกค้าใหม่ รักษากลุ่มลูกค้าเดิม และเพิ่มยอดขาย
- วางแผนและควบคุมการจัดกิจกรรมทางการตลาด โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
- ควบคุมคุณภาพในการดูแลและบริการลูกค้า ออกพบปะลูกค้า สอบถามปัญหา สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า สื่อสารให้ถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- ศึกษาแนวทางการขายของคู่แข่ง การตลาด โปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อพัฒนาการขาย
- ติดตามยอดลูกค้าคงค้าง และควบคุมการชำระเงินให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด
- ตรวจสอบความถูกต้อง ของรายงานการขายประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี นำเสนอผู้บริหาร
- วางแผนการทำงานของแผนกขาย ร่วมกับแผนกอื่นๆ
ติดต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้ในการเสนอบริการขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายในการขายแต่ละเดือน
- มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ด้วยความจริงใจอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
- ทำรายงานการพบลูกค้า ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี อื่นๆ
- ดูแลประสานงานกับลูกค้าก่อนและหลังการขาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
- ประกันสังคม 
- ชุดฟอร์ม
- Incentive(แผนกขาย)
- เงินช่วยเหลือครอบครับ
- อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน 
- งานสังสรรค์ประจำปี 
- เงินกู้สวัสดิการพนักงาน

วิธีการสมัคร
คุณดวงหทัย จิตต์ถาวร
บริษัท แสงไพบูลย์เชียงราย จำกัด
145 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน
ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 093-130-2570, 053-910-700 ต่อ 204
LINE ID: 0931302570

อัตราค่าจ้าง: ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image