รับสมัครหัวหน้างานไอที

บริษัท แสงไพบูลย์ เชียงราย จำกัด

อำเภอ เมืองเชียงราย

ตามโครงสร้างบริษัท

  • ชาย อายุ 25 -35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขา อิเล็คทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไปด้านการบริหารงานด้านไอที
บริษัท แสงไพบูลย์ เชียงราย จำกัด ก่อตั้งภายใต้ชื่อแสงไพบูลย์ ประกอบธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง และส่งออก วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ยาวนาน ในภาคเหนือ รับสมัครหัวหน้างานไอที จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศ : ชาย อายุ 25 -35 ปี
2.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา อิเล็คทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไปด้านการบริหารงานด้านไอที
4.มีความรู้ทางด้าน Hardware Software ERP , Development ,PHP
5.สามารถวินิจฉัยอาการเบื้องต้นของปัญหาและแก้ไขได้
6.มีประสบการณ์ด้าน IT Support ,การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ต่อพ่วง,ระบบเครือข่าย-Server,CCTV
7.มีความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา ตั้งใจ ขยันทำงาน
8.มีความเป็นผู้นำสามารถบริหารจัดการได้
9.มี Service Mind ใจบริการไม่เกี่ยงงาน

รายละเอียดงาน
1.วางแผนและบริหารจัดการกระบวนการทำงานฝ่าย IT ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามเป้าหมายของบริษัท
2.จัดทำงบประมาณไอทีในแต่ละปีที่ต้องสั่งชื้ออุปกรณ์ไอที ที่จำเป็นในการใช้งานองค์กร
3.ประสานงานกับ Vendors เพื่อทำการสั่งชื้ออุปกรณ์ไอทีทั้งหมด
- แก้ไขปัญหาด้าน Hardware, Software, Printer, Network และอื่นๆตามคำร้องที่ได้รับ
4.จัดทำแผนบำรุงรักษา และแผนพัฒนา Hardware , Printer, Network ประจำเดือน
5.มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำ หรือจัดอบรมให้ความรู้ทางด้าน Hardware, Software แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้งานในสายงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6.ประสานงานและวิเคราะห์ความต้องการด้าน ไอที ใหม่ๆ

สวัสดิการ
- ประกันสังคม 
- ชุดฟอร์ม
- Incentive(แผนกขาย)
- เงินช่วยเหลือครอบครับ
- อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน 
- งานสังสรรค์ประจำปี 
- เงินกู้สวัสดิการพนักงาน

วิธีการสมัคร
คุณดวงหทัย จิตต์ถาวร
บริษัท แสงไพบูลย์เชียงราย จำกัด
145 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน
ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 093-130-2570, 053-910-700 ต่อ 204
LINE ID: 0931302570

อัตราค่าจ้าง: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image