รับสมัครพนักงานควบคุมเครื่องจักร

Jobschiangrai

อำเภอ เวียงชัย

ตามตกลง

  • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
บริษัท มิลลิเมด จำกัด ทำธุรกิจ การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ทีใช้รักษาโรค รับสมัครพนักงานควบคุมเครื่องจักร จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดงาน
1. ดำเนินการกรองและบรรจุยาน้ำปราศจากเชื้อให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้
2. ควบคุมและดูแลเครื่อง BFS
3. ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และจัดบริเวณทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา
5. ตรวจสอบระหว่างการบรรจุ (In-Process Control)
4. บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานในเอกสารการผลิตและเอกสารคุณภาพอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. ปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ GMP และ ISO9001
6. ปฏิบัติตามนโยบายขั้นตอนการทำงานตามข้อกำหนดของระบบบริหารการจัดการต่างๆ ของบริษัทฯ
7. เสนอแนะปัญหาและข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงระบบบริหารการจัดการต่างๆ ของบริษัทฯ
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ทุนการศึกษาบุตร
-อบรม/สัมมนา
-ยูนิฟอร์ม
-เบี้ยขยัน
-ซื้อผลิตภัณฑ์ราคาพนักงาน

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณยุภาพร เปรมกระโทก, คุณลลิตา ยอดปัญญา
บริษัท มิลลิเมด จำกัด
174 ม.8 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ : 086-055-6640
เว็บไซต์ : http://www.millimedthailand.com/

อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เวียงชัย

Sidebar Banner Image