รับสมัครผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

Jobschiangrai

อำเภอ เวียงชัย

ตามตกลง

  • อายุ 35-45 ปี
  • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานจัดซื้อ จัดจ้าง มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
บริษัท มิลลิเมด จำกัด ทำธุรกิจ การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ทีใช้รักษาโรค รับสมัครผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.อายุ 35-45 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานอุตสาหกรรม
4.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานจัดซื้อ จัดจ้าง มาไม่น้อยกว่า 5 ปี

รายละเอียดงาน
- บริหารทีมงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในฝ่ายจัดซื้อ-จัดหา ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
- บริหารจัดการด้านการส่งมอบวัตถุดิบ และเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมในบริษัท
- เจรจาต่อรองด้านราคาและการส่งมอบกับผู้ขาย
- จัดทำวัสดุคงคลังร่วมกับผู้ขาย
- บริหารจัดการควบคุม สัญญาซื้อขาย และต่ออายุสัญญาก่อนสิ้นอายุ
- บริหารกิจกรรมและเอกสารภายในแผนกเพื่อให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำกลยุทย์ในการบริหารจัดการผู้ขายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ในส่วนของต้นทุนคุณภาพ และการส่งมอบ

สวัสดิการ
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ทุนการศึกษาบุตร
-อบรม/สัมมนา
-ยูนิฟอร์ม
-เบี้ยขยัน
-ซื้อผลิตภัณฑ์ราคาพนักงาน

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณยุภาพร เปรมกระโทก, คุณลลิตา ยอดปัญญา
บริษัท มิลลิเมด จำกัด
174 ม.8 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ : 086-055-6640
เว็บไซต์ : http://www.millimedthailand.com/

อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เวียงชัย

Sidebar Banner Image