รับสมัครเจ้าหน้าที่แผนกกิจกรรม

Jobschiangrai

อำเภอ เวียงชัย

ตามตกลง

  • ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • เพศ ชาย หรือ หญิง
บริษัท มิลลิเมด จำกัด ทำธุรกิจ การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ทีใช้รักษาโรค รับสมัครเจ้าหน้าที่แผนกกิจกรรม จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.เพศ ชาย หรือ หญิง
4.ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม Event ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
5.สามารถคิด คอนเซ็ฟ การจัดงาน รวมถึง บริหารจัดการกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

รายละเอียดงาน
1. วางแผน และ ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการการตลาด
2. ดูแล และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดงาน Event ต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยการจัด Event ภายในทั้ง In House Event และ Outside Event ประกอบด้วย
2.1 การกำหนดคอนเซ็ฟกิจกรรม
2.2 จัดทำ Presentation และ นำเสนอ โครงการ และReport รายงานงบประมาณ ที่เหมาะสม ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 การจองพื้นที่กิจกรรม
2.4 สรรหา หรือประสานงาน ในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งในแต่ละ กิจกรรม เช่น
บูธ Roll up จุดถ่ายรูป เป็นต้น
2.5 จัดทำ และ คิดค้น Gimmick ลูกเล่นกลยุทย์ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดใจ
, Key Messages ของงาน Event ต่างๆ เพื่อต่อยอดการทำงาน ของนักธุรกิจ (กิจกรรมที่ส่งเสริมRC /RT)
2.6 การติดต่อ Supplier Guest Speaker ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.7 เขียนสคริป MC , เป็น MC
2.8 การติดต่อ Organizer ในการจัดกิจกรรมทางการตลาด
2.9 กำหนด และ วางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน ( Action Plan )
2.10 จัดทำงบประมาณเพื่อนำเสนออนุมัติ ( Event Budget )
2.11 ควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนด และสรุปงบประมาณในการจัดกิจกรรม
2.12 ประสานงาน และ ควบคุมการทำงานของ Organizer และ Supplier ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
2.13 ดูแล และประสานงานกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันจัดงาน
2.14 ประเมินผลการจัดกิจกรรมทางการตลาด ( แบบสอบถาม และ ประเมินผล )
3. ควบคุม และ ดูแลให้ขั้นตอนของการดำเนินการจัดกิจกรรมการตลาดสำเร็จ และ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
4. ติดต่อประสานงานกับ Vendor และ Partner ด้วยการมีความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อรองรับ การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสถาการณ์ จาก การมอบหมาย โครงการ ของ PRM PR Manager
5. ค้นคว้า จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆอันจะนำมาเป็นประโยชน์สำหรับการจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข่าวคราว ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขัน , ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นต้น
6. งานประสานงานอื่นๆที่ PRM มอบหมาย เช่น การปรสานงานติดต่อ Partnershipสถาบันการเงินต่างๆ ฯลฯ
7. ออกกิจกรรมส่งเสริมการขายตามองค์กรต่างๆ
8. ดูช่องการการจัดจำหน่ายทางการตลาดเช่น ลาซาด้า และช้อปปี้
8.1 ติดต่อประสานงานเปิดมอลส์
8.2 ตรวจสอบสินค้าของบริษัทฯ ว่ามี นักธุรกิจ ไปวางจำหน่ายหรือไม่ และดำเนินการค้นหาข้อมูลร้าน เพื่อส่งเรื่องต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
9. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ทุนการศึกษาบุตร
-อบรม/สัมมนา
-ยูนิฟอร์ม
-เบี้ยขยัน
-ซื้อผลิตภัณฑ์ราคาพนักงาน

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณยุภาพร เปรมกระโทก, คุณลลิตา ยอดปัญญา
บริษัท มิลลิเมด จำกัด
174 ม.8 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ : 086-055-6640
เว็บไซต์ : http://www.millimedthailand.com/

อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เวียงชัย

Sidebar Banner Image