รับสมัคร Event Support Staff (ประจำจังหวัดเชียงราย) (สัญญาจ้าง)

Jobschiangrai

อำเภอ เมืองเชียงราย

13,000 บาทต่อเดือน

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ก้าวเข้าสู่การเป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์” ด้วยการดำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการดิจิทัลคอนเทนต์ รับสมัคร Event Support Staff (ประจำจังหวัดเชียงราย) (สัญญาจ้าง) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2.สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่
3.มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการนำเสนอ
4.วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

รายละเอียดงาน
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการ
2.โปรโมทและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการใหม่ ๆ ของ AIS กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท ตอกย้ำโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษให้ลูกค้าได้รับทราบ
3.วิเคราะห์และประเมินผลการจัดกิจกรรม รวมถึงรายงานข้อมูลและสถานการณ์ด้านการตลาด

สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ
- เงินช่วยเหลือพนักงาน
- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนประกันสังคม
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ห้องพยาบาล
- ห้องสมุด
- Fitness

เอกสารสมัครงาน
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ติดต่อ
นลินี
AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
3/3 ม.5 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 052-005-623 ต่อ 3334
เว็บไซต์ : https://www.ais.th/applyjob/

อัตราค่าจ้าง: 13,000 บาทต่อเดือน

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image