รับสมัครเจ้าหน้าที่การศึกษาประจำบ้านเยาวชนชาย

Jobschiangrai

อำเภอ เมืองเชียงราย

ตามโครงสร้าง

  • เพศชายเท่านั้น อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา พละศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ต้องเข้าพักอาศัยประจำในบ้านเยาวชนชายโสสะได้
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2514 เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียบิดามารดา ในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว รับสมัครเจ้าหน้าที่การศึกษาประจำบ้านเยาวชนชาย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชายเท่านั้น อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา พละศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.ต้องเข้าพักอาศัยประจำในบ้านเยาวชนชายโสสะได้
4.สามารถทำกิจกรรมสันทนาการ เช่นกีฬา ดนตรี ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.หากมีประสบการณ์สอนด้านวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
- ให้คำปรึกษา คำแนะนำในเรื่องการศึกษา และดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน
- รับผิดชอบด้านการวางแผนกิจกรรมต่างๆ
- ติดต่อประสานงานกับภาครัฐและเอกชน

สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- อาหารกลางวัน
- ที่พัก (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันหยุดตามประเพณี
- การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร

ติดต่อ
แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-380-4682 ต่อ 416, 063-215-3332
เว็บไซต์ : http://www.sosthailand.org
** กรุณาติดต่อในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. **

อัตราค่าจ้าง: ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image