รับสมัครวิศวกรโครงการ (ประจำโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ)

Jobschiangrai

อำเภอ เชียงของ

ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

  • เพศชาย
  • อายุ 45 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในสายงานควบคุมงานก่อสร้าง 20 ปีขึ้นไป
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา โดยกลุ่มวิศวกรประเทศไทย เพื่อรับใช้ชาติในฐานะวิศวกรที่ปรึกษา ทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในบุคคลที่มีศักยภาพสูงที่มีทักษะและความสามารถ รับสมัครวิศวกรโครงการ (ประจำโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ) จำนวนหลายอัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย
2.อายุ 45 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล/โยธา/ชลประทาน
4.มีประสบการณ์ในสายงานควบคุมงานก่อสร้าง 20 ปีขึ้นไป
5.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมวิศวกรรมได้
6.มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
7.ปฏิบัติงาน วันจันทร์- วันเสาร์ (ประจำโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ)

รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบงานวิศวกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ศึกษาและออกแบบงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเงื่อนไข (TOR) และตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมดูแลงานก่อสร้างงานและการทดสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายการ Specification Bill of Quantities , Cost Estimate ของงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายการประกอบแบบมาตรฐานอื่นๆ
- ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการ
- ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับอย่างเคร่งครัด

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต/อุบัติเหตุกลุ่ม
- แจกผ้าสำหรับตัดชุดฟอร์มพนักงานหญิง
- ชุดฟอร์มทำงานสำหรับพนักงานขับรถ
- งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่ปฎิบัติงานสำนักงานใหญ่)
- ทุนการศึกษาต่อ
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าที่จอดรถของพนักงาน 50%
- งานสัมมนาวิชาการและท่องเที่ยว
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

ติดต่อ
คุณนิตยา เรืองปราชญ์(คุณหมี),คุณพรศิริ เผ่าพันธ์(คุณตาล)
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1/816 ซอย 60 (กม.26) ถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-532-3623-33 ต่อ 303 หรือ 310
เว็บไซต์ : http://www.index.co.th/home , https://www.facebook.com/IndexInternationalGroup

อัตราค่าจ้าง: ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เชียงของ

Sidebar Banner Image