รับสมัคร QA Line

Jobschiangrai

อำเภอ เวียงชัย

ตามโครงสร้างบริษัท

  • เพศ ; ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : วทบ. วศบ. วิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ : อย่างน้อย 3 ปี
บริษัท อูรมัต จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากข้าว ได้ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี และได้ก่อตั้งบริษัทในเครือซึ่งล้วนเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดสารพิษทั้งสิ้น รับสมัคร QA Line จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศ ; ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.การศึกษา : วทบ. วศบ. วิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ : อย่างน้อย 3 ปี
4.ทักษะความรู้ : GMP , HACCP ,ระบบงานประกันคุณภาพ
5.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
6.ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
7.มีความรับผิดชอบสูง
8.สามารถทำงานเป็นทีมได้

รายละเอียดงาน
1.บริหารจัดการและวางแผนงานทวนสอบระบบประกันคุณภาพสายการผลิต
2.วางแผนและควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและดำเนินการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไข
3.ควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
4.วางแผนและพัฒนาศักยภาพบุคลลากรให้มีความสามารถทางด้านงานควบคุมคุณภาพ
5.ร่วมพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
6.ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม
- ค่าล่วงเวลา(บางตำแหน่ง)
- เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
- ปรับเงินประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ของขวัญวันเกิด 500 บาท
- งานเลี้ยงสังสรรค์
- อายุงานครบ 3ปีลาพักร้อนได้สูงสุด12วัน/ปี
- ลากิจโดยได้รับค่าจ้าง3 วัน/ปี
- เงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่นงานสมรส,งานบวช
- วันหยุดประจำปี 13 วันขึ้นไป/ปี

ติดต่อ
คุณนัยนา
Urmatt Group.
1000/30 อาคารพีบี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-713-0214-15 ต่อ123
เว็บไซต์ : http://www.urmatt.com

อัตราค่าจ้าง: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เวียงชัย

Sidebar Banner Image