รับสมัครช่างเทคนิค TOT

Jobschiangrai

อำเภอ เมืองเชียงราย

ต่อรองได้

  • เพศชาย
  • สัญชาติไทย / ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง โทรคมนาคมและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ธุรกิจให้บริการรับจ้างเหมาแรงงานทั่วไป เช่น แรงงานช่างฝืมือ แรงงานช่างเครื่องทุกชนิดทุกประเภทให้กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครช่างเทคนิค TOT จำนวนหลายอัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย
2.สัญชาติไทย / ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง โทรคมนาคมและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
5.ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6.ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่
7.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิดและไม่ติดยาเสพติด
8.พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9.สามารถขับรถยันต์ได้มีใบขับขี่
10.เคยมีประสบการณ์งานติดตั้งบำรุงรักษาตรวจแก้ ADSL และ Fiber 2 u จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
งานติดตั้งบำรุงรักษาตรวจแก้ ADSL และ Fiber 2 u และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

สวัสดิการ
- ทำงานดี ไม่ขาด ลา มาสาย มีเบี้ยขยัน
- เงินพิเศษ ค่าประกันผลงานเมื่อทำงานได้ตามเป้าหมาย งานจ้างเหมา Out Task
- วันหยุดตามประเพณี,วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ประกันสังคม, กองทุนทดแทน
- สอบสัมภาษณ์ผ่านสามารถเริ่มงานได้ทันที

ติดต่อ
คุณยุทธนา ละศรีจันทร์
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ (อาคาร 6 ชั้น 3)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-575-7782-3
เว็บไซต์ : http://www.tot-os.co.th

อัตราค่าจ้าง: ต่อรองได้

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image