ครูผู้สอน วิชาเอก เคมี

รร.เด็กดีพิทยาคม

อำเภอ เทิง

10,000 - 15,000/เดือน

  • ครูผู้สอน วิชาเอก เคมี

โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม เลขที่ 216 ม.10 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย  57160  โทร. 053795196

รับสมัครครูผู้สอน จำนวน  2  อัตรา  จ้างในอัตราเงินเดือน   10,000 - 15,000 บาท

1.              วิชาเอกเคมี           จำนวน     2   อัตรา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  

2. มีใบประกอบวิชาชีพครู

3. ไม่จำกัดเพศ

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีทักษะในการสื่อสาร

5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทุ่มเทในการทำงาน

5. มีประสบการณ์สอนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  1  ใบ

สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ใบ

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1  รูป

สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  1 ใบ

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   จำนวน  1  ใบ

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่   ฝ่ายธุรการโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม โทร. 053-795196   091-8580888

อัตราค่าจ้าง: 10,000 - 15,000/เดือน

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เทิง

Sidebar Banner Image