รับสมัครเจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์

Jobschiangrai

อำเภอ เวียงชัย

ตามตกลง

  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี / สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ / พืชสวน / เกษตร
  • มีประสบการณ์ด้านงานภูมิทัศน์ อย่างน้อย 3 ปี
บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้กำหนดการประกอบธุรกิจเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ อีกทั้งยังรับจ้างผลิตโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วย รับสมัครเจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.อายุ 25-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี / สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ / พืชสวน / เกษตร
3.มีประสบการณ์ด้านงานภูมิทัศน์ อย่างน้อย 3 ปี
รายละเอียดงาน
-วางแผน และควบคุมการจัดการด้านด้านภูมิทัศน์ งานสวน
-วางแผนและควบคุมการจัดการ การจ่ายน้ำ สำหรับต้นไม้ในส่วนงานที่รับผิดชอบ
-วางแผนและควบคุมการสั่งซื้อ หญ้า ต้นไม้ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อดำเนินการปลูก
-วางแผนและควบคุม สั่งงาน คนงานเพื่อทำการปรับปรุง ภูมิทัศน์

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.โบนัสตามผลประกอบการ
3.ปรับค่าจ้างประจำปี
4.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
5.ตรวจสุขภาพประจำปี
6.ทุนการศึกษาบุตร
7.อบรม/สัมมนา
8.ยูนิฟอร์ม
9.เบี้ยขยัน
10.เงินช่วยเหลือสมรส/ฌาปณกิจ
11.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
12.ซื้อผลิตภัณฑ์ราคาพนักงาน

วิธีการสมัคร
คุณฤทัยรัตน์ ,คุณกมลชนก,
บริษัท มิลลิเมด จำกัด
193 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-945-9555, 02-461-1234, 02-461-1133
เว็บไซต์ : http://www.millimedthailand.com

อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เวียงชัย

Sidebar Banner Image