รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Jobschiangrai

อำเภอ เวียงชัย

ตามตกลง

  • เพศชาย หรือ หญิง
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร
บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้กำหนดการประกอบธุรกิจเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ อีกทั้งยังรับจ้างผลิตโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วย รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย หรือ หญิง
2.อายุ 22 ปีขึ้นไป
3.ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารอย่างน้อย 2 ปี ถ้ามีประสบการณ์การผลิตภัณฑ์ เจลลี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Report Supervisors) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
1. จัดทำระบบ และควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP HACCP และ HALAL
2. ร่วมกำหนด ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้แก่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานผลิต (Quality Procedure; QP)
3. ร่วมกำหนด มาตรฐานวิธีการปฏิบัติ (Standard Operation Procedures; SOP) แบบบันทึกการดำเนินการผลิต (Batch Manufacturing Record; BMR)รวมถึงเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ฝ่ายผลิตเสริมอาหาร เช่น เอกสารบันทึก (Data) คำแนะนำการใช้งาน (Work Instruction; WI) เป็นต้น
4. ควบคุมกระบวนการผลิตรับ – นำจ่ายชั่งวัตถุดิบ และเช็คความถูกต้องตามแผนการผลิต
5. ควบคุมกระบวนการผลิตของสินค้า ให้ได้ตามคุณภาพตามที่กำหนด
6. ร่วมวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และควบคุมการดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต รวมถึงแจ้งปัญหา หรือการปรับเปลี่ยนให้ผู้บริหารรับทราบ
7. ฝึกอบรม การประเมินความรู้ ความสามารถของพนักงานฝ่ายผลิตอาคารเสริมอาหาร ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
8. ร่วมแก้ไขปรับปรุง พัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา หรือได้รับการร้องเรียนด้านคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
9. ใช้หลักความรู้ ทักษะในการควบคุมการผลิต พัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมไปถึงงานอื่นๆ ในโรงงาน
10. ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดำเนินการผลิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ลดการสูญเสียของวัตถุดิบ และเวลา

สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.โบนัสตามผลประกอบการ
3.ปรับค่าจ้างประจำปี
4.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
5.ตรวจสุขภาพประจำปี
6.ทุนการศึกษาบุตร
7.อบรม/สัมมนา
8.ยูนิฟอร์ม
9.เบี้ยขยัน
10.เงินช่วยเหลือสมรส/ฌาปณกิจ
11.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
12.ซื้อผลิตภัณฑ์ราคาพนักงาน

วิธีการสมัคร
คุณฤทัยรัตน์ ,คุณกมลชนก,
บริษัท มิลลิเมด จำกัด
193 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-945-9555, 02-461-1234, 02-461-1133
เว็บไซต์ : http://www.millimedthailand.com

อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เวียงชัย

Sidebar Banner Image