รับสมัครวิศวกรโยธา

Jobschiangrai

อำเภอ แม่ลาว

ตามตกลง

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี
บริษัท ไทย ซีบีจี จำกัด ปลูกพืชสมุนไพรทุกชนิดเพื่อจำหน่าย และนำมาสกัดหรือแปรรูปเป็นอาหารเสริมหรือบำรุงร่างกายโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์แพทย์แผนไทยหรือประยุกต์ รับสมัครวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3.มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี
4.มีความถนัดด้านทักษะเชิงช่าง / สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ได้ดี
5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในทางวิศวกรรม สาขาโยธา และสำนักงานได้ดี
6.สามารถประสานงาน ติดตามงานได้ดี
7.สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ดีมาก
8.มีทักษะภาษาอังกฤษพอใช้
9.มีความกระตือรือร้น และอดทน

รายละเอียดงาน
1. รับผิดชอบตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของผู้รับเหมาและรายงานการทำงานที่ไม่ถูกต้องเพื่อควบคุมคุณภาพการทำงาน
2. ตรวจสอบการทำงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. รายงานความก้าวหน้าการทำงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
4. ติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมา โดยเฉพาะกรณีที่เกิดปัญหาหรือกรณีที่จะส่งผลกระทบต่อโครงการโดยตรง และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันทุกวัน
5. ประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน

สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.ประกันกลุ่ม
3.เครื่องแบบพนักงาน
4.เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
5.สวัสดิการแต่งงาน
6.หอพักพนักงาน
7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8.เกษียณอายุ
9.สหกรณ์ออมทรัพย์
10.โบนัสประจำปี

ติดต่อ
คุณมัลลิกา สิบแก้ว
บริษัท ไทย ซีบีจี จำกัด
244 หมู่ที่ 9 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ : 083-254-0089

อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

สถานที่ทำงาน: อำเภอ แม่ลาว

Sidebar Banner Image