รับสมัครพนักงานขับรถ (ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย)

Jobschiangrai

อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

ตามตกลง

  • ม. 6 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการขับรถมากกว่า 5 ปี
  • มีใบขับขี่ทั้งรถยนต์และรถบรรทุก
โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สินค้าแบรนด์ ดอยตุง เป็นผลพวงของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อฟื้นคืนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตผู้คนบนดอยตุง รับสมัครพนักงานขับรถ (ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ม. 6 ขึ้นไป
2.มีประสบการณ์ในการขับรถมากกว่า 5 ปี
3.มีใบขับขี่ทั้งรถยนต์และรถบรรทุก
4.สามารถขับขี่รถได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
5.ร่างกายไม่พิการที่จะเป็นอุปสรรคกับการขับรถ เช่น ตาไม่บอดสี , หูไม่หนวก เป็นต้น
 
รายละเอียดงาน
-การบริการตามขอใช้รถและสามารถรับแขกได้
-เป็นตัวแทนของโครงการพัฒนาดอยตุงให้บริการรับส่ง นักท่องเที่ยว หรือแขกของสำนักงาน
-ขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า
-สามารถเดินทางต่างจังหวัด
-การขับขี่ปลอดภัย และปฏิบัติตามกฏจราจร

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- เบื้ยเลี้ยงเดินทางนอกเขตพื้นที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- ส่วนลดในการซื้อสินค้าดอยตุงและที่พัก
- Incentive
- เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
- ร่วมเรียนรู้งานพัฒนาสังคมที่ดอยตุง

วิธีการสมัคร
คุณศศิยานันท์
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
1875/1 อาคารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ถนนพระราม 4
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : สำนักงานเชียงรายติดต่อ 053-767-015-7 , สำนักงาน กทม.ติดต่อ 02-252-7114 ต่อ 109,132
เว็บไซต์ : http://www.maefahluang.org

อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

สถานที่ทำงาน: อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

Sidebar Banner Image