รับสมัครเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

Jobschiangrai

อำเภอ เมืองเชียงราย

ต่อรองได้

  • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ความละเอียดรอบคอบ อดทน
บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรเชิงท่องเที่ยวและแปรรูปวัตถุดิบ โดยนำผลผลิตภายในไร่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รับสมัครเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.จบวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.มีความละเอียดรอบคอบ อดทน
4.มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS-Office
6.ความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับปานกลาง
7.ผ่านการอบรมด้านระบบคุณภาพอาหารโรงงาน ได้แก่ GMP , HACCP หรือ ISO22000 : 2018 ,BRC,FSSC

รายละเอียดงาน
1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าวัตถุดิบใบชาสด และใบชาแห้ง บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ก่อนรับเข้าโรงงาน
2. กำหนดสเปควัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
3. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต
4. ตรวจสอบและทวนสอบเครื่องวัดให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
5. ตรวจสอบ และติดตามข้อมูลคุณภาพตามข้อกำหนด GMP , HACCP , ISO22000 : 2018 , ฮาลาล
6. จัดทำเอกสารรับรองคุณภาพสินค้า COA
7.ควบคุมการปฏิบัติงาน และ การใช้เครื่องมือทั้งหมดภายในห้อง LAB
8.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป ก่อนส่งให้ลูกค้า
9. รับข้อร้องเรียนลูกค้า
10. รับการตรวจติดตามจากหน่วยงานภายนอกประจำปี เช่น ลูกค้า
หน่วยงานราชการ (อ.ย. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด)
11. ส่งเครื่องมือวัดและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตรวจวิเคราะห์ประจำปีโดยห้องปฏิบัติการภายนอกที่ได้รับมาตรฐาน

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม
3. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือญาติพนักงานเสียชีวิต
4. กระเช้าเยี่ยมไข้
5. ช่วยเหลือเครื่องดื่มแต่งงาน
6. ชุดยูนิฟอร์ม
7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 
ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
99 หมู่ 1 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : มือถือ 065-951-5216 เบอร์กลาง 053-160-636-7,9 ต่อ 103,104
เว็บไซต์ : http://singhapark.com
LINE ID: hrspchiangrai

อัตราค่าจ้าง: ต่อรองได้

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image