รับสมัครOnline Activation Specialist

Jobschiangrai

อำเภอ เมืองเชียงราย

ต่อรองได้

  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
  • เป็นผู้มีความรู้ด้านการตลาด และส่งเสริมการขายออนไลน์
  • มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานนอกเวลาทำการ
บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรเชิงท่องเที่ยวและแปรรูปวัตถุดิบ โดยนำผลผลิตภายในไร่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รับสมัครOnline Activation Specialist จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2.รู้จัก และมีความคุ้นเคยในการใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ E-commerce, Social commerce และช่องทางการตลาดออนไลนอื่นๆ
3.เป็นผู้มีศิลปะในการขาย สามารถประยุกต์ใช้กับการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
4.เป็นผู้มีความรู้ด้านการตลาด และส่งเสริมการขายออนไลน์
5.มีความขยันอดทน มีทัศนคติดี เป็นผู้รับฟังที่ดี รู้จักกาละเทศะ ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค หรือลูกค้า
6.รู้จักการจัดเก็บข้อมูล เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และการขายออนไลน์
7.ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการขาย/การตลาดออนไลน์ และพร้อมที่จะพัฒนาเทคนิคให้ทันสมัย
8.มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานนอกเวลาทำการ
9.ไม่มีโรคประจำตัว หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
10.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 2 เข็มขึ้นไป

รายละเอียดงาน
1.ดูแลประสานงาน ตอบแชทกับลูกค้า เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนการขาย และหลังการขาย ผ่านช่องทางออนไลน์
2.ดูแลการส่งเสริมการขาย การตลาด ผ่านช่องทางออนไลน์
3.บริหารจัดการด้าน Operation จัดเตรียม จัดส่งสินค้า ที่มีการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านระบบขนส่งสินค้ากับพาร์ทเนอร์ทั้งภายในและภายนอกองค์
4.ดูแลเอกสารการขายและการตลาดที่ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์
5.ดูแลสต็อคสินค้า บริหารจัดการอายุสินค้า First in – First out ของช่องทางการขายออนไลน์
6.จัดทำรายงานให้กับหัวหน้าหน่วยงานตามลำดับขั้น

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม
3. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือญาติพนักงานเสียชีวิต
4. กระเช้าเยี่ยมไข้
5. ช่วยเหลือเครื่องดื่มแต่งงาน
6. ชุดยูนิฟอร์ม
7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 
ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
99 หมู่ 1 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : มือถือ 065-951-5216 เบอร์กลาง 053-160-636-7,9 ต่อ 103,104
เว็บไซต์ : http://singhapark.com
LINE ID: hrspchiangrai

อัตราค่าจ้าง: ต่อรองได้

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image