รับสมัครAccount Executive

Jobschiangrai

อำเภอ เมืองเชียงราย

ต่อรองได้

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มียานพาหนะส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่พาหนะ
  • รู้จักการจัดเก็บข้อมูล เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และการขาย
บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรเชิงท่องเที่ยวและแปรรูปวัตถุดิบ โดยนำผลผลิตภายในไร่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รับสมัครAccount Executive จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.มียานพาหนะส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่พาหนะ
3.เป็นผู้มีศิลปะในการขาย และส่งเสริมการขาย มีความขยันอดทน มีทัศนคติดี เป็นผู้รับฟังที่ดี รู้จักกาละเทศะ ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค
4.รู้จักการจัดเก็บข้อมูล เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และการขาย
5.ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการขาย การตลาด
6.มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และสามารถปรับแผนการขาย/ การตลาดทั้งระยะสั้น และระยะยาวเพื่อเจาะหาลูกค้ารายใหม่
7.สามารถเดินทางไกล ทำงานล่วงเวลาและค้างคืนได้
8.ไม่มีโรคประจำตัว หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
9.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สองเข็มขึ้นไป

รายละเอียดงาน
1.ติดต่อลูกค้า เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ สร้างความพอใจในตัวสินค้า และสั่งซื้อสินค้า
2.เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนการขาย และหลังการขาย
3.ดูแลลูกค้า ประสานงานระหว่างลูกค้าในการทำการพัฒนาสินค้า และการส่งเสริมการขาย การตลาด
4.หาลูกค้าใหม่ ๆ โดยใช้ความพยายามและความคิดสร้างสรรค์ในการขายสินค้า
5.ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย
6.ติดตามความก้าวหน้าของงาน นำเสนอหลักการ และขั้นตอนต่าง ๆ ให้กับลูกค้า
7.จัดทำรายงานให้กับหัวหน้าหน่วยงานตามลำดับ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม
3. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือญาติพนักงานเสียชีวิต
4. กระเช้าเยี่ยมไข้
5. ช่วยเหลือเครื่องดื่มแต่งงาน
6. ชุดยูนิฟอร์ม
7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 
ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
99 หมู่ 1 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : มือถือ 065-951-5216 เบอร์กลาง 053-160-636-7,9 ต่อ 103,104
เว็บไซต์ : http://singhapark.com
LINE ID: hrspchiangrai

อัตราค่าจ้าง: ต่อรองได้

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image