รับสมัคร Hub Admin Officer แอดมินประจำคลัง

Jobschiangrai

อำเภอ เมืองเชียงราย

15,000 บาทต่อเดือน

  • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
  • วุฒิ ปวส-ปริญาตรี
  • ต้องมีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
Flash Express เป็นบริษัทโลจิสติกส์ในไทยที่ได้รับความไว้วางใจ เพราะเราใส่ใจในเรื่องของการบริการที่รวดเร็วและคุ้มค่ากับผู้มาใช้บริการ รับสมัคร Hub Admin Officer แอดมินประจำคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
2.วุฒิ ปวส-ปริญาตรี
3.ยินดีรับจบใหม่และมีคนมีประสบการณ์
4.ต้องมีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
5.ทำงานจันทร์-เสาร์ได้
6.ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
7.ใช้ Word Excel ได้

รายละเอียดงาน
- ทำงานจันทร์-เสาร์
-ดูแลงานธุรการทั่วไป จัดทำรายงาน ข้อมูลสถิติของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงาน และช่วยสนับสนุนการทำงานของฝ่ายอื่นๆในคลังสินค้า ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ดูแลงานซ่อมบำรุง งานพัฒนาปรับปรุง การจัดการทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในคลังสินค้า ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดการงานบริการและงานสนับสนุนทั้งหมดภายในคลังสินค้า เช่น หอพัก งานอาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค และอำนวยความสะดวกให้กับทุกหน่วยงาน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ
- วันลาพักร้อน 7 วันต่อ 1 ปี
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ปรับเงินเดือนประจำปี

ติดต่อ
ต้น
Flash Express
โทรศัพท์ : 0842217776
เว็บไซต์ : https://www.flashexpress.com
 LINE ID: enlightenot

อัตราค่าจ้าง: 15,000 บาทต่อเดือน

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image