รับสมัคร Sales and Service Officer (ประจำ AIS Shop เชียงราย)

Jobschiangrai

อำเภอ เมืองเชียงราย

ตามโครงสร้าง

  • ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 27 ปี
  • ชอบงานขาย รักงานบริการ
  • สนใจเทคโนโลยี
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ก้าวเข้าสู่การเป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์” ด้วยการดำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการดิจิทัลคอนเทนต์ รับสมัคร Sales and Service Officer (ประจำ AIS Shop เชียงราย) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 27 ปี
2.ชอบงานขาย รักงานบริการ
3.สนใจเทคโนโลยี

รายละเอียดงาน
1.ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งาน Smart Phone & Applications
2.นำเสนอสินค้า โปรโมชั่นและบริการต่าง ๆ ของบริษัทให้เหมาะสมกับลูกค้า
3.มีทักษะด้าน Social Media Marketing , สามารถ create content และขายผ่าน Online ได้
4.ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ หยุด 2 วัน (หมุนเวียนวันหยุด)

สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ
- เงินช่วยเหลือพนักงาน
- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนประกันสังคม
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ห้องพยาบาล
- ห้องสมุด
- Fitness

เอกสารสมัครงาน
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ติดต่อ
นลินี
AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
3/3 ม.5 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 052-005-623 ต่อ 3334
เว็บไซต์ : https://www.ais.th/applyjob/

อัตราค่าจ้าง: ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image