รับสมัคร Marketing Communication

บริษัท แสงไพบูลย์ เชียงราย จำกัด

อำเภอ เมืองเชียงราย

15,000 - 20,000

  • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ ,นิเทศศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการบริหารจัดการงาน การประสานงาน และคิด Content รวมถึงจัดงาน Event ได้
บริษัท แสงไพบูลย์ เชียงราย จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2518 ภายใต้ชื่อแสงไพบูลย์ ประกอบธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง และส่งออก วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ยาวนาน ในภาคเหนือ รับสมัคร Marketing Communication จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ ,นิเทศศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการบริหารจัดการงาน การประสานงาน และคิด Content รวมถึงจัดงาน Event ได้
4.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมนำเสนองานงานอื่นๆได้ดี

รายละเอียดงาน
•วางแผนและออกแบบการสื่อสารทางการตลาด ทั้งในส่วนของ B2B ,Above the line ,Below the line
•จัดหาและจัดการให้งาน Event หรือ กิจกรรมที่จัดขึ้นสำเร็จบตามเป้าหมายและติดต่อประสานงานเกี่ยวกับสื่อโฆษณา กับเอเจนซี่และบุคคลภายนอกได้
•วิเคราะห์ ปรับปรุงพัฒนางานสื่อสารการตลาดให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
•สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม่ เช่น Online Marketing ,Live ,OBS ,content ,FB, Google, Youtube, SEO ได้
•งานเอกสารการจัดการงานทั่วไป ทำงบประมาณค่าใช้จ่าย
•งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
- ประกันสังคม ชุดฟอร์ม
- Incentive(แผนกขาย)
- เงินช่วยเหลือครอบครัว
- อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน
- งานสังสรรค์ประจำปี
- เงินกู้สวัสดิการพนักงาน

ติดต่อ
คุณสุบรรศิษย์ มณี
บริษัท แสงไพบูลย์เชียงราย จำกัด
145 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน
ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 093-130-2570, 053-910-700 ต่อ 204
LINE ID: 0931302570

อัตราค่าจ้าง: 15,000 - 20,000

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image