รับสมัครพนักงานขาย (สาขาเชียงราย)

Jobschiangrai

อำเภอ เมืองเชียงราย

ตามโครงสร้างบริษัท

  • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายผ่านการเกณ์ทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักการบริการ
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม ในชื่อของ โคคา-โคล่า โดยได้รับลิขสิทธิ์มาจาก โคคา-โคลา คัมปะนี และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน ประเทศไทย รับสมัครพนักงานขาย (สาขาเชียงราย) จำนวนหลายอัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายผ่านการเกณ์ทหารแล้ว)
2.วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
3.มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัว และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ พร้อมใบขับขี่
4.หากเคยมีประสบการณ์ขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักการบริการ

รายละเอียดงาน
- เข้าเยี่ยมร้านค้าตามตารางที่กำหนดและปฏิบัติงานตามขั้นตอนการขายในร้านค้า
- มองหาโอกาสทั้งนอกและในร้าน เพื่อพัฒนาร้านค้าให้เป็นไปตามแผน
- เสนอขายสินค้าตาม BPPC
- หาโอกาสเปิดร้านค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย การกระจายสินค้า และส่วนแบ่งทางการตลาด
- เก็บค่าสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด

สวัสดิการ
- มีเงินเดือนประจำ
- มีโบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันสุขภาพ
- ค่าทันตกรรม
และอื่นๆ

เอกสารสมัครงาน
1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
2. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร
สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย)
3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี)
4. ประวัติย่อ (Resume)
- สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ
***ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***

ติดต่อ
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
โทรศัพท์ : 091-119-3009
เว็บไซต์ : http://www.thainamthip.co.th

อัตราค่าจ้าง: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image