รับสมัครพนักงานขายประจำร้าน Doitung Liftstyle (ประจำจังหวัดเชียงราย)

Jobschiangrai

อำเภอ เมืองเชียงราย

ตามตกลง

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความมุ่งมั่นในงานขายและชอบความท้าทาย
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
ครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สินค้าแบรนด์ ดอยตุง เป็นผลพวงของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อฟื้นคืนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตผู้คนบนดอยตุง รับสมัครพนักงานขายประจำร้าน Doitung Liftstyle (ประจำจังหวัดเชียงราย) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีทักษะการขายและติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
3.มีความมุ่งมั่นในงานขายและชอบความท้าทาย
4.มีความกระตือรือร้น พูดจาฉะฉาน ชัดถ้อยชัดคำสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
5.มีรถยนต์ใช้ในการเดินทาง
6.สามารถเดินไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้บ้างบางครั้ง
7.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, POS ได้
8.มีความรู้เรื่องการจัดการ จัดเรียงสินค้าและสต๊อก
9.สามารถเรียนรู้งานได้หลากหลาย และเปิดใจรับความท้าทาย ใหม่ๆอยู่เสมอ
10.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบยอดขายของร้านสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า และบริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อของในร้าน
- ดูแลสินค้าที่อยู่ในความดูแล ไม่ให้ชำรุดเสียหาย หรือหาย
- จัดวางหน้าร้านให้เป็นที่น่าสนใจ และได้มาตราฐานของร้านค้า
- รับผิดชอบยอดขายออนไลน์

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- เบื้ยเลี้ยงเดินทางนอกเขตพื้นที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- ส่วนลดในการซื้อสินค้าดอยตุงและที่พัก
- Incentive
- เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
- ร่วมเรียนรู้งานพัฒนาสังคมที่ดอยตุง
 
ติดต่อ
คุณศศิยานันท์
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
1875/1 อาคารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ถนนพระราม 4
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : สำนักงานเชียงรายติดต่อ 053-767-015-7 , สำนักงาน กทม.ติดต่อ 02-252-7114 ต่อ 109,132
เว็บไซต์ : http://www.maefahluang.org

อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image