รับสมัคร Survey Engineer (ประจำโครงการเชียงราย)

Jobschiangrai

อำเภอ เมืองเชียงราย

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ หรือจบสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2515 เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทย มีผลการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีก่อสร้างชั้นสูง และทันสมัย มีผลงานก่อสร้างมากมายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศที่ประสบผลสำเร็จยาวนานมากว่า 40 ปี รับสมัคร Survey Engineer (ประจำโครงการเชียงราย) จำนวนหลายอัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ หรือจบสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
3.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน
- จัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลพิกัดในการวางตำแหน่ง
- สำรวจวางแนวก่อสร้าง
- สำรวจหาระดับก่อสร้าง
- ติดตามประสานงานเกี่ยวกับงานสำรวจระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
- วิเคราะห์และหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ
• ค่ารักษาพยาบาล
• โบนัสประจำปี
• ประกันชีวิต
• ที่พัก
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี

ติดต่อ
คุณทรงพล ทองรัตน์
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-275-0026 ต่อ 3813, 3820, 02-277-0460
เว็บไซต์ : http://www.ch-karnchang.co.th

อัตราค่าจ้าง: ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image