รับสมัครผู้จัดการโครงการ

Jobschiangrai

อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

ตามโครงสร้าง

  • เพศชาย
  • อายุ 50 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไป ด้านควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้างสนามบิน
บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาวิศวกรรม ศึกษา โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด และควบคุมการก่อสร้างในโครงการของภาครัฐและเอกชน รับสมัครผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย
2.อายุ 50 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
4.ประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไป ด้านควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้างสนามบิน
5.มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญ

รายละเอียดงาน
- ควบคุมติดตามการบริหารโครงการ ให้ได้คุณภาพ เป็นไปตามแผนงาน มีมาตรฐาน และภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้
- วางแผนภาพรวมโครงการ ทั้งแผนการดำเนินงาน,แผนการเงิน,แผนการจัดซื้อวัสดุ
- ตรวจสอบการดำเนินงาน พัฒนาการก่อสร้าง พัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพ
- ดูแลและพัฒนาพนักงานภายในโครงการให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การพัฒนาโครงการสำเร็จลุล่วง

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- สัมมนาประจำปี
- ทัศนศึกษาทางวิชาการ
- วันหยุดตามประเพณี
- พักร้อนประจำปี
- งานเลี้ยงขึ้นปีใหม่

วิธีการติดต่อ
คุณสีฟ้า มงคลแพทย์ ,คุณรัชนีกร วงษ์กวน
บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1/862 ซ.60(กม.26) หมู่17 ถ.พหลโยธิน
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-036-0953 ต่อ 131

อัตราค่าจ้าง: ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน: อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

Sidebar Banner Image