รับสมัครเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

Jobschiangrai

อำเภอ เวียงป่าเป้า

ตามโครงสร้างบริษัท

  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีความอดทนต่องาน
  • มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
บริษัท สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง1958) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารกระป๋องสำเร็จรูป ภายใต้ผลิตภัณฑ์ตรานกพิราบ และตราพีเจี้ยนมานานกว่า 50 ปี รับสมัครเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.มีความอดทนต่องาน
3.ความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
4.มีความรอบคอบ คิดเป็นระบบ กระตือรือร้น
5.มีวัฒนธรรมที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีวินัยต่อหน้าที่การงาน
6.มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับคนภายนอกได้อย่างราบรื่น
7.มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นได้อย่างคล่องแคล่ว
8.สามารถปฏิบัติงานเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่,พะเยา,เชียงราย

รายละเอียดงาน
1.อบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกแก่เกษตรกร
2.ทำสัญญารับประกันราคาซื้อวัตถุดิบ
3.ออกตรวจติดตามการเพาะปลูก และยืนยันการปลูก
4.สำรวจและประเมินสถานการณ์ปริมาณและราคาตลาดของคู่แข่งขัน
5.ติดตามผลการส่งมอบวัตถุดิบเทียบแผน
6.สรุปผลการส่งมอบวัตถุดิบ
7.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
- โบนัส
- ปรับเงินขึ้นประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- สวัสดิการการกู้ ธกส.เพื่อที่อยู่อาศัย
- เงินช่วยเหลือฌาปณกิจของบิดา, มารดา สามี - ภรรยา และบุตร
- ของขวัญกรณีคลอดบุตร
- สวัสดิการเกษียณอายุ
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- เงินกู้ยืมบริษัทฯ
- สวัสดิการอื่นๆ

ติดต่อ
คุณอารม ราตรีสวัสดิ์
บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
88 หมู่ 5 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 052-000-640 ต่อ 205 , 081-565-1593
เว็บไซต์ : http://www.peacecanning.come

อัตราค่าจ้าง: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เวียงป่าเป้า

Sidebar Banner Image