รับสมัครหัวหน้าเดินรถ

บริษัท แสงไพบูลย์ เชียงราย จำกัด

อำเภอ เมืองเชียงราย

ตามตกลง

  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานโลจิสติกส์น้อย 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
บริษัท แสงไพบูลย์ เชียงราย จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2518 ภายใต้ชื่อแสงไพบูลย์ ประกอบธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง และส่งออก วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ยาวนาน ในภาคเหนือ รับสมัครหัวหน้าเดินรถ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา การจัดการโลจิสติกส์, การบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ทำงานด้านงานโลจิสติกส์น้อย 2 ปีขึ้นไป
4.มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการด้านการขนส่ง เดินรถ เป็นอย่างดี
5.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

รายละเอียดงาน
- ดูแลเส้นทางการเดินรถการขนส่งของบริษัท
- กำกับดูแลพฤติกรรมของผู้ขับรถในทีมขนส่งประจำวันของบริษัท
- กำหนดและวางแผนเส้นทางการเดินรถการขนส่งของบริษัท ให้เป็นไปตามประสิทธิภาพอันสูงสุด และจัดทำแผนผลการประเมินต่างๆรวมทั้งวางแผนค่าใช้จ่ายต่างๆได้
- ดูแลและออกกฎระเบียบการขับขี่ด้านความปลอดภัยรวมทั้งการกำกับดูแลการซ่อมบำรุงตามโครงสร้างของแผนงาน
- รับผิดชอบในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการจราจรในพื้นที่และลูกค้าธุรกิจของบริษัท
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ
- ประกันสังคม ชุดฟอร์ม
- Incentive(แผนกขาย)
- เงินช่วยเหลือครอบครัว
- อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน
- งานสังสรรค์ประจำปี
- เงินกู้สวัสดิการพนักงาน

ติดต่อ
คุณสุบรรศิษย์ มณี
บริษัท แสงไพบูลย์เชียงราย จำกัด
145 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน
ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 093-130-2570, 053-910-700 ต่อ 204
LINE ID: 0931302570

อัตราค่าจ้าง: ตามตกลง

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image