GROWER (เจ้าหน้าที่ปลูก)

บริษัทแอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด

อำเภอ เมืองเชียงราย

ตามโครงสร้างของบริษัท

  • อายุ 24 - 35ปี
  • ป.ตรีขึ้นไป สาขาเกษตรศาสตร์ พืชสวน พืชไร่ โรคพืชหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การปลูกพืชกัญชาหรือปลูกพืชในโรงเรือน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป พิจารณากรณ๊พิเศษ
บริษัมแอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 
โรงงานปลูกและผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

รายละเอียดงาน

1.เตรียมพื้นที่ในการปลูกกัญชาตามแผน
2.ตรวจสอบการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของความชื้น อุณหภูมิและขั้นตอนการเพาะปลูก
3.วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาโรคของพืช พร้อมทั้งหาวิธีการป้องกันโรค
4.พัฒนาแผนการเพาะปลูกและการมอบหมายหน้าที่
5.ตรวจสอบการเกจิญเติบโตของพืชกัญชา การเปลี่ยนแปลงและขั้นตอนการปลูก (แสงสว่าง ค่า EC pH ของสารละลาย ธาตุอาหาร อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ฯลฯ)
6.ดำเนินการปลูกกัญชาตามขั้นตอนการปักชำถึงขั้นการเก็บดอก
7.การบำรุงรักษารวมถึงการกำจัดของเสีย
8.ตรวจสอบขั้นตอนการเพาะปลูก คุณภาพการเก็บเกี่ยวให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าเดินทาง
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน 
- โบนัส   
- ปรับค่าจ้างประจำปี 
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ของขวัญวันเกิด
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจของบิดา,มารดา,สามี-ภรรยาและบุตร
- รางวัลอายุงาน 10ปี
- ประกันกลุ่ม   
- สวัสดิการอื่น ๆ

*******เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ปฏิบัติงาน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่***
เว๊บไซต์บริษัท
www.atlantamedicare.co.th/careerติดต่อ คุณณัทมนตร์,คุณอนันต์
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
108 หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก แ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์:081-1040439 ,02-5513038 ต่อ 215,214
เว๊บไซต์บริษัท www.atlantamedicare.co.th/career

ส่ง RESUME : [email protected]
                    : [email protected]

 

อัตราค่าจ้าง: ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image