ครูสอนคณิตศาสตร์

รร.เด็กดีพิทยาคม

อำเภอ เทิง

10,000-15,000

  • ครูสอนคณิตศาสตร์

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

2. มีใบประกอบวิชาชีพครู

3. ไม่จำกัดเพศ

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีทักษะในการสื่อสาร

5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทุ่มเทในการทำงาน

5. มีประสบการณ์สอนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  1  ใบ

สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ใบ

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1  รูป

สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  1 ใบ

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   จำนวน  1  ใบ

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่   ฝ่ายธุรการโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม โทร. 053-795196  
091-8580888

อัตราค่าจ้าง: 10,000-15,000

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เทิง

Sidebar Banner Image