ควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ 1 ตำแหน่ง, ฝ่ายผลิต 1 ตำแหน่ง, นักชงชา 1 ตำแหน่ง

บริษัท สวรรค์บนดิน กรุ๊ป จำกัด

อำเภอ เมืองเชียงราย

10,000-15,000/เดือน

  • ควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ 1 ตำแหน่ง เริ่มต้น 13,000-15,000 บาทหรือตามประสบการณ์ (จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง) ฝ่ายผลิต 1 ตำแหน่ง เริ่มต้น 10,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์ (จบการศึกษามัธยม 6 ขึ้นไป) นักชงชา ประจำ Sawanbondin Tea House 1 ตำแหน่ง เริ่มต้น 10,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์ (จบการศึกษา ปวส ขึ้นไป)

ควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ 1 ตำแหน่ง เริ่มต้น 13,000-15,000 บาทหรือตามประสบการณ์ (จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)

ฝ่ายผลิต 1 ตำแหน่ง เริ่มต้น 10,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
(จบการศึกษามัธยม 6 ขึ้นไป)

นักชงชา ประจำ Sawanbondin Tea House 1 ตำแหน่ง เริ่มต้น 10,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
(จบการศึกษา ปวส ขึ้นไป)

ส่งข้อมูลได้ที่
[email protected]

โทรศัพท์0982594295

0987874255

หรือมาสมัครด้วยตนเอง
บริษัท สวรรค์บนดิน กรุ๊ป จำกัด
171/12 หมู่1 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อัตราค่าจ้าง: 10,000-15,000/เดือน

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เมืองเชียงราย

Sidebar Banner Image