ครูผู้สอน

รร.เด็กดีพิทยาคม

อำเภอ เทิง

12,000 บาท/เดือน

  • ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
  • ครูสอนวิชาภาษาจิน 1 อัตรา
จ้างในอัตราเงินเดือน   10,000 - 15,000 บาท 
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
3. ไม่จำกัดเพศ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีทักษะในการสื่อสาร
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทุ่มเทในการทำงาน
5. มีประสบการณ์สอนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  1  ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ใบ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1  รูป
- สำเนาวุฒิการศึกษา  จำนวน  1 ใบ
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   จำนวน  1  ใบ
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่   ฝ่ายธุรการโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม โทร. 053-795196   091-8580888

อัตราค่าจ้าง: 12,000 บาท/เดือน

สถานที่ทำงาน: อำเภอ เทิง

Sidebar Banner Image