หากย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปี ก่อน คงไม่มีใครกล้าเผชิญหน้าเลือกทำงานที่มีเวลาทำแค่สั้นๆ เพราะมันไม่สามารถตอบโจทย์สร้างความมั่นคง แถมรายรับที่ได้ก็น้อยนิดริบหรี่ จนดูไม่เพียงพอต่อการประทังชีวิตได้ แต่เรื่องที่เกิดขึ้นกลายเป็นอดีตไปแล้ว

เมื่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป สังคมถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี จนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน ผู้คนในปัจจุบัน จึงหันรับทำงานในรูปแบบงานระยะสั้นมากกว่าการทำงานประจำ เพราะนอกจากจะทำรายได้เทียบเท่ากับงานประจำแล้ว ยังช่วยทำให้การดำเนินชีวิตมีเวลา เกิดความหยืดหยุ่นได้หลายเท่าตัว

งานรับจ้าง หรืองานชั่วคราวระยะเวลาสั้นๆ ที่คนหันมาทำกันมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัว ทักษะเฉพาะด้านที่ตนเองถนัด ที่มีทำทั้งรายวัน รายเดือน และรายโปรเจคต์ ตั้งแต่ 3 เดือนถึง 18 เดือน หรือมากกว่านั้นตามลักษณะและรูปแบบงาน โดยสายงานระยะสั้น ที่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ และเป็นที่ต้องการของเจ้าของธุรกิจและองค์กร มีด้วยกันดังนี้

สายงานด้านมาร์เก็ตติ้ง ประกอบด้วยตำแหน่ง

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด (Data Analyst) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 – 35,000 บาท
 • ตำแหน่งดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 – 25,000 บาท
 • ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ (Business Development) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 – 25,000 บาท
 • ตำแหน่งอีเว้นท์ มาร์เก็ตติ้ง ,มาร์เก็ตติ้ง มีรายได้เริ่มต้นที่ 15,000 – 25,000 บาท

สายงานด้านการให้บริการลูกค้า (Customer Service) มีตำแหน่งต่างๆ

 • ตำแหน่งแคชเชียร์ มีรายได้เริ่มต้น 13,000-15,000 บาทต่อเดือน
 • คอลเซ็นเตอร์ (ไทย) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 – 20,000 บาท
  (คอลเซ็นเตอร์ที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 20,000 – 35,000 บาท
 • พนักงานต้อนรับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 – 25,000 บาท

สายงานด้านภาษา

 • ภาษาที่นิยมมากที่สุดในสายงานธุรกิจคือ ภาษาจีน และ ญี่ปุ่น โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000-100,000 บาท หรือจ้างแบบรายวันอยู่ที่ 1,200-10,000 บาท

สายงานด้านบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย

 • ตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี ( Audit) ที่ต้องมีใบรับรองการทำงาน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 – 30,000 บาท
 • ตำแหน่งไฟแนนซ์-บัญชี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 – 40,000 บาท

สายงานด้านฝ่ายบุคคล หรือ HR ได้แก่

 • ตำแหน่งฝ่ายบุคคล รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 – 25,000 บาท
 • ฝ่ายพัฒนาและอบรมบุคลากร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 – 30,000 บาท 

สายงานกลุ่มโลจิสติกส์ ประกอบด้วย

 • ตำแหน่งดูแลคลังสินค้า มีรายได้เริ่มต้น 12,000-15,000 บาท หรือจ้างแบบรายวันเฉลี่ย 500-700 บาท
 • ตำแหน่งงานในส่วนแพคสินค้า และดูแลจัดการสโตร์ มีรายได้เริ่มต้น 12,000-15,000 บาท หรือจ้างแบบรายวันเฉลี่ย 500-700 บาท
 • พนักงานที่ทำงานด้านการเทรดดิ้งระหว่างประเทศ มีรายได้เริ่มต้น 16,000-23,000 บาทต่อเดือน

สายงานกลุ่ม Technical ได้แก่

 • Computer, Telecommunication Technician รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 18,000-20,000 บาท
 • ตำแหน่งงานด้านวิศวกรเครือข่าย (Network Engineer) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 18,000-25,000 บาท
 • Project Engineer, Computer and Systems Engineer รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 18,000-35,000 บาท

สำหรับรูปแบบการทำงานระยะสั้นที่เติบโต และเป็นที่นิยมอย่างมากข้างต้น ได้รับการเปิดเผยจาก บริษัทแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ผู้นำด้านแรงงานเชิงนวัตกรรม และผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาพนักงาน ผ่าน  Temp Job Market Salary Trend 2019 – 2020 ที่ได้ทำการสำรวจกลุ่มลูกค้าจำนวน 325 ราย ในส่วนการจ้างงานในรูปแบบงานระยะสั้น และกลุ่มงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

โดยระบุว่า ต้องสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการทำงานในปัจจุบัน และเพื่อให้แรงงานได้นำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวกับงานรูปแบบใหม่ตามยุคตามสมัย และความต้องการของนายจ้างที่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังต่อยอดทำเป็นเงินเสริมควบคู่ไปกับการทำงานประจำได้ด้วย ขณะเดียวกันแรงงานทุกคนทุกอาชีพ ต้องรู้จักเรียนรู้ และพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของตัวเองอยู่เสมอ เพื่อจะได้สร้างมูลค่าเพิ่มและรักษาความมั่นคงในอาชีพต่อไป

ข้อมูลจาก แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

Author Image

Admin