สมัครงานธนาคาร

การยืนต่อแถวกดบัตรคิว เพื่อรอทำธุรกรรมในธนาคาร อาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วในปัจจุบัน เพราะการถือกำเนินของ ibanking ที่ให้บริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ เพียงการกดผ่านมือถือ ไม่ว่าจะเป็นการโอน-ถอน หรือแม้กระทั่งการจ่ายบิลค่าบริการ จนมีข่าวธนาคารบางแห่งปรับลดสาขาลง จนเกิดการว่างงานของ พนง.ธนาคาร ในช่วงที่ผ่านมา แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานธนาคาร เพราะหากมองให้ลึกดูให้จริง งานธนาคารมีการเปิดให้บริการนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นอีกหลายโข

งานธนาคารภาพจำของใครหลายคน คงไม่พ้นการบริการเปิดบัญชีฝากเงิน เพื่อรอกินดอกเบี้ยยาว ๆ  แต่นั่นคงไม่ใช่ทั้งหมด เพราะงานธนาคารมีอีกหลายอย่าง ที่ต้องการบุคลากรเข้ามาทำหน้าที่ตรงนั้นมากกว่า AI  ไม่ว่าจะเป็น

  • งานบริการด้านการเงิน
  • งานบริการลูกค้า
  • งานบริการด้านบัตรเครดิต
  • งานด้านสินเชื่อ
  • งานบริการด้านการบริหารสินทรัพย์
  • งานบริการด้านหลักทรัพย์
  • และงานบริการด้านเงินกู้สำหรับธุรกิจ

งานธนาคาร จึงเปิดรับสมัครผู้เรียนจบจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งคณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน) คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน) หรือคณะ/สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธนาคาร เช่น คณะวิทยาการจัดการ (สาขาการเงินและการธนาคาร) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรรมการเงิน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาวิชาการประกันภัย) เป็นต้น

ตำแหน่งงานธนาคารแม้จะมีหลากหลาย ทว่าคุณสมบัติของการเข้ามาทำเป็นพนักงานธนาคาร กลับไม่ต่างกันนัก เพราะนอกจากความรู้ความสามารถตามสายงานที่มีลักษณะเฉพาะแล้ว  ลักษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคล ก็มีส่วนทำให้การทำงานธนาคารประสบผลสำเร็จด้วย

ซึ่งคุณสมบัติที่ดีอันเหมาะกับการทำงานธนาคารที่ว่า จะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากการมีใจรักงานบริการ ,บุคลิกภาพดูดี มีความน่าเชื่อถือ, มั่นใจในตัวเอง, มีความสามารถด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาและที่สุภาพและชัดเจน และมีความละเอียดรอบคอบ เพราะการทำงานธนาคารถือเป็นงานที่เกี่ยวกับตัวเลข จะเกิดความผิดพลาดไม่ได้

ทำไม? ต้องมีใจรักการบริการ

อย่าลืมว่าธุรกิจธนาคาร หัวใจหลังคือการบริการ การใส่ความรักเข้าไปในงานไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความแตกต่าง และทางเลือกให้กับลูกค้า แต่ยังเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการค้า ทำให้สินค้ามีมูลค่ามากขึ้น แถมเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ให้ลูกค้าอยู่ใช้บริการไปอีกนานด้วย

ซึ่งคนที่เข้ามาทำงานบริการ นอกเหนือการเรียนตามสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการสอนแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถ และนิสัยใจคอส่วนตัว ที่ทำให้ก้าวเข้ามาทำหน้าที่นี้ได้ ยกตัวอย่าง คนที่มีการสื่อสารด้านภาษาที่ดี มีจิตใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น ก็ทำให้ได้รับโอกาส เข้ามาทำงานบริการเช่นกัน แม้ว่าเขาไม่ได้จบตรงมาสายนี้ก็ตาม

แม้การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า จะฟังดูยากไปสักนิด แต่หากมีลำดับขั้นตอนแล้วไซร้ ความพึงพอใจในการบริการต้องบังเกิดแน่นอน ซึ่งการสร้างความประทับใจ เริ่มจากหาข้อมูล ศึกษานิสัยใจคอลูกค้าว่า ชอบไม่ชอบสิ่งใด จากนั้นเลือกวิธีการเข้าถึงที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน

อีกทั้งการศึกษาการบริการของคู่แข่งถือเป็นอีกการเรียนรู้เพื่อนำมาปรับใช้ยกระดับงานบริการที่เหนือกว่าได้ อย่าลืมคำวิจารณ์ติติงจากลูกค้า เพราะนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจแล้ว ยังสามารถนำมาแก้ไขข้อบกพร้องในการบริการให้ดียิ่งขึ้นด้วย ที่สำคัญการจะทำงานบริการต้องมีใจรัก และเข้าใจงานด้านนี้ จึงจะทำให้เกิดความสุขในงานและพาไปสู่ความสำเร็จได้

บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ มีชัยไปกว่าครึ่ง

งานธนาคาร นอกจากมีใจรักการบริการแล้ว บุคลิกภาพที่ดีน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เช่นกัน เพราะนับเป็นด่านแรกในการสร้างประทับใจให้กับลูกค้า และยังเป็นการสร้างความมั่นใจผู้ทำงานบริการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรด้วย คนที่มีบุคลิกภาพที่ดี ต้องมีรูปลักษณ์ที่ดีจากภายนอก และมีความคิดที่ดีจากภายใน

รูปลักษณ์ที่ดีจากภายนอก อันได้แก่ ทรงผม,การแต่งกาย, การเดิน, นั่ง, ยืน, การใช้สายตาและแววตา, การใช้คำพูด และน้ำเสียงต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทรงผม
ควรเลือกทรงที่เหมาะกับตัวเอง และโอกาส จากนั้นก็จัดให้เรียบร้อยให้ดูเข้าที เพราะนี่คือจุดแรกๆ ที่คนจะเห็น และถือเป็นพื้นฐานในการสร้างบุคลิกภาพให้กับตัวเอง

การแต่งกาย
ใส่เสื้อผ้าที่สวมใส่ควรเหมาะสมกับรูปร่างและสถานที่ ขณะเดียวกันควรจัดให้ดีดูเรียบร้อยไม่ยับยู่ยี่ เหมือนกับทรางผม ที่สำคัญอย่าปล่อยให้เสื้อผ้าส่งกลิ่นเหม็นอับ หรือมีกลิ่นที่ไม่น่าพึงประสงค์ เพราะอาจทำให้บุคลิกภาพของเราสูญเสียไปด้วย

ท่าทางการเดิน นั่ง ยืน
ควรฝึก ยืดตัว หน้าตรง เพราะสิ่งเหล่านี้ สามารถบอกนิสัยใจคอของบุคคลนั้นๆ ได้ แม้เป็นเรื่องยากสักหน่อยที่จะแก้ความคุ้นชินนี้ แต่หากการปรับสักนิดในห้วงเวลาสำคัญ ก็ช่วยสร้างบุคลิกภาพที่ดี เสริมความมั่นใจในตัวเองได้ แถมส่งผลดีต่อสุขภาพด้วย

การใช้สายตา และแววตา 
สายตาและแววตา เป็นอีกสิ่งที่ช่วยให้เกิดบุคลิกภาพที่ดี การรู้จักใช้สายตาระหว่างการสนทนาจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพราะสามารถสร้างความประทับใจและสื่อถึงความจริงใจ การมองที่ดีควรแสดงออกด้วยความรู้สึกเอาใจใส่ และปรารถนาที่อยากจะพูดคุย ด้วยการสบตาคู่สนทนา แต่อย่าจ้องนาน จากนั้นให้แสดงออกทางแววตาว่า พร้อมจะให้ความช่วยเหลือ ด้วยความเป็นกันเอง ก็สามารถสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจได้

คำพูด และน้ำเสียง
การพูดคือเป้าหมายหลักของการเจรจา  การสนทนาที่ได้ผลควรพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพตามโอกาสและตามกาลเทศะ  เช่น เมื่อพูดให้กับคนจำนวนน้อยฟังควรพูดด้วยเสียงที่ไม่ต้องดังมากแต่เสียงต้องชัดเจน อาจคุยแบบไม่เป็นทางการเพื่อให้มีความบันเทิงบ้างก็ได้ แต่หากเป็นการพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก ถึงหลักร้อยหลักพัน ต้องพูดเสียงดังฟังชัดเป็นทางการ ที่สำคัญควรเติมรอยยิ้มระหว่างที่พูด เพื่อสร้างทัศนคติด้านบวกให้กับผู้ฟัง

ส่วนบุคลิกภาพจากภายใน
คือการมีแนวคิด และทัศนคติที่ดี การพัฒนาบุคลกภาพด้านนี้ทำได้ด้วยการทุกสิ่งในด้านดี เมื่อมีความสุข และความสุขก็จะเปล่งประกายออกมาภายนอก สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับตนเองได้ การพัฒนาบุคลิกภาพด้านนี้ต้องฝึกฝน ใช้หลักธรรมเข้ามาช่วย และใส่ความกล้าลงไป  เพราะเมื่อใดที่ทำจนเกิดเป็นนิสัยแล้ว การแสดงออกทางกาย และวาจาก็จะดีตามไปด้วย จนสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เราติดต่อได้
ธนาคารจะเปิดรับสมัครผู้เรียนจบจากหลากหลายสาขา เช่น  คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน) คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน) หรือคณะ/สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธนาคาร เช่น คณะวิทยาการจัดการ (สาขาการเงินและการธนาคาร) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรรมการเงิน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาวิชาการประกันภัย) เป็นต้น

งานประจำที่หนุ่มสาวส่วนใหญ่ให้ความสนใจยึดเป็นอาชีพ นอกจาก แพทย์ นักบิน เภสัชกร ทนายความ และอีกหลายๆ อาชีพ แล้ว ก็เห็นจะงานในสถาบันการเงินหรือการทำงานในธนาคารต่างๆ นี่แหละได้รับควมสนใจไม่แพ้กัน  เพราะนอกจากจะสร้างความมั่นคงให้ชีวิตแล้วยังเปิดกว้างให้ผู้จบการศึกษาจากหลากคณะเข้ามาร่วมงาน ในสายงานที่แตกต่างกัน งานธนาคารจึงเป็นงานอันดับต้นๆ ที่เด็กจบใหม่อยากไขว้ขว้าเข้ามาทำ เพื่อเปิดประสบการณ์ทำงานครั้งแรกในชีวิต

เมื่อเช็คคุณสมบัติว่าครบ ประกอบกับมีใจรักงานบริการ มาสมัครงานธนาคารกันดีกว่า เพราะสร้างโอกาสเรียนรู้ ต่อเติมเสริมแต่งความมั่นคงในอนาคตได้ไม่แพ้กัน 

สรุป

งานธนาคาร เป็นงานที่มีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ การเข้ามาทำงานธนาคารก็ถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ให้ชีวิตอย่าง หากสนใจอยากทำงานนี้ นอกจากจะมีความรู้ความสามารถแล้ว บุคลิกภาพไม่ว่าจะเป็นภายนอก หรือภายในก็คือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะงานธนาคาร คืองานบริการ ที่ดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งมากที่สุด 

Author Image

Admin