10  ทักษะการทำงาน  นายจ้างต้องการปี 2020

เข้าปี 2020 แล้ว พนักงานออฟฟิศทุกคนต้องปรับให้ทันยุคทันสมัย หางานเชียงรายเชื่อว่าต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดีขึ้น วันนี้เราจะมาแนะนำแนวทาางในการเพิ่มทักษะของคุณควรจะเน้นไปในทางไหนที่จะเป็นที่ต้องการของเหล่าบรรดานายจ้างในปี 2020 นี้ 

ทักษะที่ต้องการ

1.มีความพัฒนาทางความคิด : ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวได้อยู่เสมอ

2.มีความคิดสร้างสรรค์ : ความสามารถในการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ และออกแบบวิธีแก้ปัญหาที่ต่างออกไปสำหรับปัญหาเดิม ๆ 

ความคิดสร้างสรรค์

3.มีความเชี่ยวชาญ : ความสามารถในการมุ่งจุดสนใจไปยังเรื่อง ๆ หนึ่ง โดยที่มีความเชียวชาญหรือชานาญเป็นอย่างดี

4.มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ : พัฒนาไอเดียแนวคิด และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ

ความเชี่ยวชาญ
รูปภาพจาก Number 24 x Shutterstock.com
 
5.มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม : ทักษะการสื่อสาร และการถ่ายทอดข้อมูลผ่านการพูด การฟัง และการสังเกต

6.มีทักษะการเล่าเรื่องที่ดีเยี่ยม: ความสามารถจัดระเบียบความคิด ข้อมูล และออกแบบการสื่อสารที่รวบรัด เล่าเป็นเรื่องราวได้

สื่อสารดี

7.มีความรู้ในวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี : ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ ปรับตัว และรับมือกับวัฒนธรรมองค์กร และวัฒนธรรมของคนที่ร่วมงานด้วยได้อย่างหลากหลาย

8.มีทักษะการประเมินที่ดี : ความสามารถในการวิเคาระห์ ประเมิน และวิพากษ์สิ่งต่าง ๆ 

ประเมิน

9.มีความเป็นผู้นำ : ความสามารถในการเป็นผู้นำ และนำเสนอแนวทางให้กับผู้คนในองค์กร

10.ควบคุมอารมณ์ได้ดี : ความสามารถในการควบคุมการสื่อสาร และสังเกตอารมณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของตนเอง หรือของผู้อื่น

เล่าเรื่องดี

ข้อมูลดังกล่าวนี้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ Udemy ได้รวบรวมมาจากอัตราคอร์สเรียนที่ถูกเรียนบนแพลตฟอร์ม เมื่อได้รู้ข้อมูลอย่างนี้แล้วต้องตามให้ทัน และพัฒนาตัวเองให้ไว เพราะจะเสมือนกับเป็นการสร้างศักยภาพของตัวเองให้เป็นที่ต้องการของนายจ้างในปี 2020 

ข้อมูลจาก : โพสต์ทูเดย์

Author Image

Jatuporn