นับถอยหลังเหลืออีกไม่กี่วันก็จะผ่านพ้นปีเก่าย่างเข้าสู่ศักราชใหม่ปี 2020 กันแล้ว คนทุกอาชีพต่างเร่งทำงานสางภาระให้เรียบร้อย ก่อนปลดปล่อยชีวิตไปกับเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึง เพราะช่วงปีที่ผ่านมาผู้คนต่างต้องผจญกับปัญหาที่หนักอึ้ง โดย
เฉพาะพิษเศรษฐกิจ ที่ขจรขยายปกคลุมไปทั่วทุกแห่งหนบนโลกไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทย เวลานี้จึงเหมาะสมที่สุดที่แรงงานจะได้ทิ้งงานไว้เบื้องหลัง เพื่อพักผ่อนเติมพลังชีวิตของคนทำงาน ก่อนจะกลับมาลุยสู้ชีวิตกันต่อไป

จะว่าไปในปีที่ผ่านมา มีงานหลายชนิดนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อทุ่นแรงในการทำงาน จนปีที่ผ่านมากลายเป็นปีแห่งการเปลี่ยนทางธุรกิจจากรูปแบบเดิมเข้าสู่ธุรกิจแบบดิจิทัล ขับเคลื่อนการค้าแบบไร้พรมแดนอย่างเต็มตัว และด้วยความทันสมัยสะดวกสบายที่ว่านี้ทำให้บางสายงานต้องยุบตัวปิดลงตามไปด้วย แต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะทุกเทคโนโลยีล้วนมาจากมนุษย์ที่คิดค้นขึ้นการมีมนุษย์มาความคุมเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ยังจำเป็นอยู่ 

แน่นอนว่ามนุษย์ยังคงสำคัญกับงานทุกชนิด กระนั้นก็ไม่ควรชะล่าใจหยุดนิ่งอยู่กับที่ ต้องหมั่นฝึกตนเอง ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา  อย่าคิดว่าทุกวันนี้มีงานทำ มีความมั่นคงปลอดภัย ไม่อย่างนั้นแล้วงานที่ทำอยู่อาจมีบุคคลอื่นที่มีศักยภาพที่ดีกว่า ปาดหน้าแซงแย่งเอาไปทำได้ ที่กล่ามาก็เข้าใจดีว่า ทุกคนอยากหาความรู้ แต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก จะเรียนเพิ่มทักษะอะไรดี ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันเช่นนี้ 

ปี 2019 ได้เบิกร่องธุรกิจในแบบดิจิทัลไปแล้ว ปี 2020 จึงมีการคาดการณ์ว่าเทรนด์อาชีพที่มาแรง น่าจะเป็นการต่อยอดอาชีพจากธุรกิจในแบบดิจิทัล ดังนั้นอาชีพที่น่าสนใจที่ควรจะไปศึกษา เพิ่มทักษะความสามารถให้ตนเอง มีดังนี้  

อาชีพรายได้สูงปี 2020

 • อาชีพ Cyber security expert หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • อาชีพทางการตลาด และนักเขียนออนไลน์
 • อาชีพทางด้านการสอน และการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
 • อาชีพที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพ 

Cyber security expert หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ปฏิเสธไม่ได้ว่า เมื่อโลกยุคใหม่เปลี่ยนการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้เพียงปลายนิ้ว นั่นก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าข้อมูลส่วนตัวของเรานั้นถูกเข้าถึงง่ายขึ้น จนเกิดปัญหาการถูกจารกรรมข้อมูลไปทำในสิ่งผิดกฎหมาย รวมไปถึงการถูกโจมตีทางโลกไซเบอร์ การที่จะมีคนเข้ามาจัดการข้อมูลให้มีความปลอดภัย จึงมีความสำคัญยิ่ง ซึ่งผู้ที่จะมาทำหน้าที่นี้ได้ต้องมีความรู้ความสามารถในด้านซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมต่าง ๆ การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร์จึงสำคัญอย่างมากในการทำอาชีพนี้ ซึ่งในปัจจุบันหลายมหาวิทยาลัยในไทย ก็มีการเปิดสอนหลักสูตรนี้อยู่ เช่น 

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาชีพทางการตลาด และนักเขียนออนไลน์

แน่นอนว่าตลาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นตลาดออนไลน์ เพราะนอกจากจะเข้าถึงสิ้นค้าได้ง่ายแล้ว ยังมีสินค้าจำนวนมากให้เลือกสรรก่อนตัดสินใจซื้อ และด้วยความหลากหลายนี่เองทำให้การแข่งขันทางด้านสื่อและโฆษณามีความเข้มข้นอย่างมาก 

อาชีพผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด และอาชีพคนผลิตสื่อ นักสร้างสรรค์ นักเขียนบทความออนไลน์ ฯลฯ จึงมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น เพราะการรู้จักวิเคราะห์รูปแบบการรับสารของคนหมู่มากในยุคปัจจุบัน ของคนที่มีทักษะโดดเด่นด้านนี้ สามารถสร้างเนื้อหาโฆษณาให้เข้าถึงและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นนั่นเอง 

ซึ่งการเรียนรู้ศาสตร์ในด้านนี้ สามารถศึกษาได้จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้

 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

อาชีพทางด้านการสอน และการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

อีกอาชีพที่มาแรง ก็คือ อาชีพการสอน และการออกแบบสื่อด้านการสอน เพราะปัจจุบันการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีครูสอนแค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งทุกคนยังเป็นครูได้ หากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและรักในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่น การสอนหรือโค้ชเฉพาะเรื่องที่เชียวชาญเป็นพิเศษ จึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มาแรงที่สุด และคาดว่าจะได้รับความนิยมอย่างมากในปี 2020 ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้นอกจากการเป็นโค้ชแล้ว กลุ่มคนที่ทำอาชีพผลิตสื่อการเรียนการสอน เช่น การทำวิดีโอ, การใช้สื่อ 3D หรือ สื่อการสอนที่แตกต่างไปจากเดิมก็มีอนาคตสดใสเช่นกัน 

ซึ่งทั้งสองอาชีพนี้ สามารถเข้าฝึกอบรมเสริมทักษะตัวเอง ได้ตามสถาบันการศึกษา ดังนี้ 

 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาชีพที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพ 

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น การมีชีวิตและสุขภาพที่ดีของผู้คนก็ยืดยาวตามไปด้วย และด้วยเหตุนี้เองสังคมในปัจจุบันจึงมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เมื่อมีผู้สูงอายุการเจ็บป่วยตามวัยก็มีมากตามไปด้วย การเจ็บป่วยลักษณะนี้จึงจำเป็นต้องมีคนคอยให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ เพื่อให้สุขภาพได้มีการดูแลถูกหลักลดการเจ็บป่วยทั้งทางกาย และทางใจได้  บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้จึงเป็นสายอาชีพที่ต้องการอย่างมากในอนาคต ซึ่งนอกจากการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแล้ว กลุ่มอาชีพนี้ยังต่อยอดออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุได้ด้วย 

อาชีพที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพ สามารถเรียนรู้ได้จาก

 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สรุป 

4 อาชีพดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการคาดการณ์อาชีพ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด และทำเงินได้ดีในช่วงปี 2020 เท่านั้น ซึ่งในระหว่างปีอาจจะมีอาชีพแปลกใหม่ได้รับความนิยมขึ้นมาก็ได้ แต่ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหน ๆ ก็ควรหมั่นศึกษาหาความรู้ในงานที่ถนัดพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา รวมถึงควรหาความสามารถที่สองให้เจอ เพื่อความอยู่รอดหากวันใดวันหนึ่งอาชีพหลักที่ทำอยู่อาจล่มสลายหายไปโดยไม่รู้ตัว 

 

 

Author Image

Admin