โต๊ะทำงาน

หากนักสถาปัตย์ เป็นผู้ออกแบบตัวอาคาร แล้วใครจะเป็นผู้ออกแบบภายในอาคารกัน? หมดข้อสงสัยกับคำถามนี้ เพราะ JobsChiangrai จะมาเฉลยให้ทุกคนฟัง นั่นก็คือ มัณฑนากร หรือ นักออกแบบตกแต่งภายใน บางคนก็รู้จักอาชีพนี้ ส่วนบางคนก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องของอาชีพนี้เหมือนกัน สิ่งที่มัณฑนากรต้องทำ มีอะไรบ้าง ต้องทำอย่างไร ต้องเรียนด้านไหนถึงจะสามารถมาทำสายงานนี้ได้ ทุกท่านสามารถหาคำตอบได้ ณ ที่แห่งนี้

รู้จักอาชีพ “มัณฑนากร”

นักออกแบบตกแต่งภายใน

มัณฑนากร หรือ นักออกแบบตกแต่งภายใน ชื่อภาษาอังกฤษ คือ Interior Designer ผู้สร้างสรรค์ผลงานภายในบ้านให้กับเรา ทำหน้าที่ในการออกแบบพื้นที่ใช้สอยต่างๆ รวมไปถึงการตกแต่งบ้านให้ถูกใจเจ้าของบ้าน ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัดส่วนของมนุษย์และการจัดวาง และยังต้องใช้ความรู้ทางด้านศิลปะต่างๆ เข้ามาเชื่อมโยงกัน ต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์อยู่ด้วยกัน ผสมผสานสิ่งต่างๆ ให้ได้ตามรสนิยมของผู้ใช้และเกิดประโยชน์สูงสุด

ในประเทศไทย สายอาชีพนี้ อยู่ในการควบคุมของสภาสถาปนิก จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีสมาคมวิชาชีพของสถาปนิกภายใน ชื่อ สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย หรือ TIDA (Thailand Interior Designers' Association)

ลักษณะการทำงานของมัณฑนากร

สำหรับการทำงานของนักออกแบบภายใน ไม่ได้เป็นเพียงการจับนู่นวางนี่ภายในพื้นที่อาคารเท่านั้น แต่ต้องสามารถหาสิ่งของที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งขั้นตอนในการทำงาน อธิบายแบบคร่าวๆ ได้ตามนี้

งานวาดภาพ

 • พูดคุยรายละเอียดกับลูกค้าว่า บริเวณที่ต้องการให้ออกแบบมีมากแค่ไหน ต้องการให้ออกแบบเป็นสไตล์ไหน ตามความต้องการของลูกค้า เก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพื่อไปใช้ในการประกอบการทำงาน
 • นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ว่า ต้องใช้สิ่งของใดถึงจะได้ตามที่ลูกค้าต้องการและสามารถใช้สอยได้จริง วางแผนการทำงานให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด และ มีคุณภาพ
 • วาดร่างจำลอง เพื่อนำไปเสนอลูกค้า ก่อนที่จะทำจริง หากมีการติชมอย่างไร ให้นำกลับมาแก้ไขและพัฒนาจนกว่าลูกค้าจะพอใจ
 • ลงรายละเอียดในการก่อสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสายไฟ การต่อท่อน้ำ ระบบระบายอากาศ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่จะใช้ในการตกแต่งด้วย คำนวณงบประมาณเบื้องต้น
 • เมื่องบประมาณที่ได้ประเมินไว้ ผ่านการตัดสินใจของลูกค้าแล้ว ก็สามารถหาผู้รับเหมาเข้ามาทำงานตามแผนได้
 • ควบคุมงานทั้งหมดให้ได้ตามที่วางแผนไว้และมีคุณภาพที่ดี โดยต้องอยู่ทำจนกว่างานจะเสร็จสิ้นไป

คุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นมัณฑนากร

ภาพวาดบ้าน

 • ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะเราจะต้องใช้สมองในการคิดอะไรใหม่ๆ และต้องเข้ากับความต้องการของลูกค้า สามารถร่างภาพในสมองได้เลย
 • ละเอียดรอบคอบ หลายๆ งานที่ต้องทำ หากเสียไปแล้ว ก็ไม่สามารถแก้ให้เหมือนเดิมได้ ดังนั้น ต้องมีความรอบคอบในการทำงานเสมอ ไม่ทำให้งานเกิดความผิดพลาดได้
 • ช่างสังเกต ต้องมีการสำรวจตัวอาคาร ก่อนที่จะมีการตกแต่งภายใน ต้องสังเกตหลายๆ อย่าง เพื่อจะได้รู้ว่า ต้องมีการตกแต่ง ปรับปรุง แก้ไข ในส่วนใดบ้าง
 • เข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดี อย่างที่ได้บอกไว้ข้างต้น งานนี้ต้องมีการคุยถึงความต้องการของลูกค้าว่า ต้องการให้งานออกมาในลักษณะใด แบบใดที่จะสามารถสร้างความพอใจให้ได้
 • มีวินัยในตัวเอง งานเหล่านี้เป็นงานที่ต้องทำให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถคุมงานให้เป็นไปตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ได้

อยากเป็นมัณฑนากร ต้องเรียนอะไรบ้าง

คนที่อยากทำงานเป็น มัณฑนากร สามารถเรียนจบได้ทั้ง สายวิทย์ หรือ สายศิลป์ ก็ได้ ส่วนใครที่จบ ปวช. หรือ ปวส. จะต้องเรียนในสายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือ ศิลปกรรมต่างๆ จากนั้น ก็จะเป็นการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ควรเลือกเรียนในสาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ ศิลปะศาสตร์ สาขาการออกแบบภายใน มีสถานบันที่เปิดสอนภายในประเทศไทย ดังนี้

โต๊ะสำหรับทำงานวาดภาพ

มหาวิทยาลัยภาครัฐ

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
 • วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มหาวิทยาลัยภาคเอกชน

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • Raffles International College
 • สถาบันอาคาเดเมีย อิตาลี สาขากรุงเทพฯ
 • สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์

เงินเดือนมัณฑนากร

อยากเป็นนักออกแบบภายใน เงินเดือนเท่าไหร่ ต้องไปดูกัน

ผู้หญิงผมแดงทำงาน

 • Junior Interior Designer เงินเดือนประมาณ 15,000 – 20,000 บาท
 • Senior Interior Designer เงินเดือนประมาณ 30,000 – 40,000 บาท
 • Assistant Design Manager เงินเดือนประมาณ 35,000 – 45,000 บาท
 • Design Manager เงินเดือนประมาณ 50,000 – 80,000 บาท
 • Design Director เงินเดือนประมาณ 90,000 – 150,000 บาท

ภายในอาคาร

สรุป

อยากจะเป็นนักออกแบบภายใน อย่าง ‘มัณฑนากร’ ต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ช่างสังเกต ชอบการเรียนรู้ เข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดี และต้องมีวินัยในตัวเอง หากเปรียบเทียบก็คงเหมือนกับงานสถาปัตย์ แต่เป็นการออกแบบตกแต่งภายในตัวอาคาร ส่วนสถาปนิก ทำหน้าที่ในการออกแบบตัวอาคารให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ งานนี้ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ผสมเข้าด้วยกัน ถึงจะทำให้ผลงานออกมาดูดี ใครที่อยากทำงานนี้ ก็ขอให้สู้กันต่อไป แล้วสักวันจะได้อย่างที่เราหวังเอง

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก Build

บทความแนะนำ

Author Image

Sunny

Happy Work Happy Life